ZAŁOŻENIA (CELE) 

*Witają i żegnają się języku angielskim
*Rozpoznają i wykorzystują w zabawie nazwy wybranych słów z zakresu wprowadzonego słownictwa SPRING
*Rozpoznają i wykorzystują w zabawie słownictwo z  zakresu tematyki: Body, Food
*Poznają kulturę  Wielkiej Brytanii poprzez opowieść o  celebrowaniu St. Patrick’s Day
*Reagują na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach
*Reagują na powtarzane polecenia
*Znają zasady panujące na zajęciach
*Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach

 TEMATY

Body vocabulary and songs
New Vocabulary- Spring.
Spring Animals- Bugs
Bugs in a jar
A very hungry caterpillarSt. Patrick’s Day
I can sing a rainbow.
Food vocabulary and songs

 

WPROWADZANE SŁOWNICTWO I WYRAŻENIA

BODY: head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose, chin,  arms, legs, foot, fingers, hair, bottom, tummy, belly button
SPRING: spider, fly, beetle, frog, butterfly, ladybird, bee, frog, snail, flower, watering can, rainbow, dragonfly, grasshopper, snail, wasp, caterpillar
St. Patrick’s Day:
Leprechaun, pot of gold, coin,  horseshoe, shamrock

A very hungry caterpillar

REALIZOWANY  MATERIAŁ   

Wprowadzane piosenki:
Head shoulders knees and toes  Super Simple Song
Pinochio Super Simple Songs
Busy Body Jo Jingles
Open Close Maple Leaf Learning
Bubble Bubble Sticky Gum  The Learning Station
Herman the Worm  The Learning Station
5 Little Speckled Frogs Super Simple Songs
I Can Sing a Rainbow  The Kiboomers
Spring is Here The Learning Station
Spring in my step Happy Song For Kids
Do You Like Broccoli Ice Cream Super Simple Songs

Realizowane projekty:
St.Patrick’s Day
I can see a rainbow </strong

Książeczki obrazkowa:
A very hungry caterpillar  Eric Carle

Video:
A very hungry caterpillar

Science Project:
Rainbow colours