ZAŁOŻENIA (CELE) 
– Dzieci płynnie witają się i żegnają w  języku angielskim (wspólnie śpiewają piosenkę na powitanie)
– Poznają nazwy żywności
-Uczą się jak przeprowadzić rozmowę w sklepie i zakupić omawiane produkty
– Poznają frazę ‘ I like/ don’t like…’
-Poznają angielskie odpowiedniki nazw różnych emocji
-Śpiewają piosenkę ‘If you happy clap your hands’
-Reagują na nowe słowa I zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach, powtarzanie
-Reagują na powtarzane polecenia
– Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach

 TEMATY
– Food.
– I like / don’t like…
-Making shopping lists
-Let’s go to the shop
-Feed the Hungry Monster
-‚The very hungry caterpillar.’
How do I feel?
If I am happy I clap my hands just like so.

WPROWADZANE SŁOWNICTWO I WYRAŻENIA
FRUITS AND VEGETABLES – Apple, banana, broccoli, ice-cream, donut, juice, spaghetti, pizza, popcorn, soup, sausages, butter,
buns, bread, egg, cake, cheese, watermelon, cookie, chips, cupcake, pineapple,pear, lemon, tomatoes, strawberries, plum, milkshake,
chocolate, water, leaf, salami, pickle, jam, pepper, cucumber, garlic, grapes, lollypop, onion, corn
DNI TYGODNIA: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,Saturday
EMOTIONS and FEELINGS: happy, sad, angry, scared, sleepy,bored, tired, hungry, thirsty  

REALIZOWANY  MATERIAŁ   
Wprowadzane piosenki i gry ruchowe:
Do you like brocolli ice cream(Super Simple Songs)
If you happy clap your hands (Super Simple Songs)
Let us chase the squirrel song with movement
Cut the cake game
Czytane książki:  ‚The very hungry caterpillar’ Eric Carle
Charlie the hungry Monster – nakarm głodnego  potwora
Zabawa w sklep
Projekty artystyczne:My plate
Tworzenie książki: ‚My emotions’