ZAŁOŻENIA (CELE) 

Dzieci płynnie witają i żegnają się języku angielskim, potrafią odpowiedzieć na pytanie : How are you today?
* Rozpoznają i wykorzystują w zabawie nazwy wybranych słów z zakresu wprowadzonego słownictwa Food
*Uczą się w jaki sposób kupić żywność w sklepie spożywczym. Scenki sklepowe.
*Opanowały frazę I like/ I don’t like
*Reagują na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach
*Rozpoznają i wykorzystują w zabawie słownictwo z  zakresu tematyki Food, Mother’s Day
*Reagują na powtarzane polecenia

TEMATY

Food vocabulary and songs
Feed the Hungry Monster
Do you like broccoli ice- cream?
In the shop. What would you like?
Peel banana, smash banana, go bananas
What’s in your shopping cart?
I love my mummy!
I love my daddy!
My family is the greatest

 

WPROWADZANE SŁOWNICTWO I WYRAŻENIA

Food:  Apple, banana, broccoli, ice-cream, soup, popcorn, pizza, chips, donut, juice, chips, carrot, cake,
cookie, orange, water, milkshake, pineapple, blueberries, candy, cherries, cucumber,
kiwi, lemon, plum, pumpkin, watermelon

 

 

REALIZOWANY  MATERIAŁ   

Wprowadzane piosenki:

“ Do you like broccoli ice-cream?” Super Simple Song
Peel banana”  Pani Dominika’s  song
“Are you hungry?” Super Simple Songs
“ I like to eat apples and bananas” Super Simple Songs
“ Muffin Man” Super Simple Songs
Peanutbutter & Jelly” Super Simple Songs

Realizowane projekty:
In the shop
Charlie the Hungry Monster
My plate

Książeczki obrazkowa:
“ Cloudy with Chance of Meatballs”