MALUSZKI

Tydzień 1: Polska mój dom

Układanie sylwety domu z klocków w kształcie figur geometrycznych.
Oglądanie widokówek, zdjęć przedstawiających ważniejsze miejsca znajdujące się w miejscowości dzieci.
Zapoznanie dzieci z nazwami: godło, flaga, hymn.
Wysłuchanie hymnu Polski, Oglądanie flagi Polski.
Zabawa przy piosence Tu mieszkam.

 

 

 Tydzień 2: Muzyka jest wszędzie 

Zabawa muzyczno-ruchowa Muzyczne figurki
Zabawa muzyczno-ruchowa Jestem muzykantem
Słuchanie wiersza Danuty Gellnerowej Czajnik.
Śpiewanie za nauczycielem na jednym dźwięku sylaby, np. la, lo
Wyrażanie muzyki ruchem, uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Zabawa przy piosence dźwięki
Zabawa Usypianie maskotek.
Wyrażanie muzyki poprzez barwy – ciemne i jasne.
Praca plastyczna kolorowe nutki

 

Tydzień 3: Wiosenna łąka

Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała Kwiaty rosną (ułożona przez autora).
Zabawa orientacyjno-porządkowa Bocian i żabki (ułożona przez autora).
Zabawa muzyczno-ruchowa Proszę o zielone (ułożona przez autora).
Poznanie wybranych kwiatów łąkowych.
Słuchanie wiersza E. Stadtmüller Zielone żabki.
Oglądanie obrazków przedstawiających zwierzęta występujące na łące

 

Tydzień 4: Święto rodziców

Zabawa ruchowo- naśladowcza pomagamy mamie
Dowolny taniec przy piosence Tulipany.
Słuchanie wiersza R. Pisarskiego Laurka
kolorowanie serduszek
Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym− uczestniczenie w krótkich programach artystycznych.
Oglądanie par obrazków. Określanie, co było wcześniej, a co później.
Dowolny taniec przy piosence Dla mamusi i tatusia.