ŚREDNIAKI          

TYDZIEŃ I   „Święto Niepodległości”
„Oto Polska” – utrwalenie nazwy ojczyzny, jej stolicy i symboli narodowych; zapoznanie z hymnem Polski; odpowiedniego zachowania podczas śpiewu;
„ Początek państwa polskiego” – zapoznanie z legendami związanymi z początkami państwa polskiego takich jak: „O Lechu, Czechu i Rusie”, Wars i Sawa”;

„Polska wolna”– wyjaśnienie znaczenia niepodległości; poznanie sposobów na uczczenie święta niepodległości; próba zaśpiewania hymnu z przyjęciem właściwej postawy;
„ Piękna jest nasza polska ziemia” –zapoznanie z charakterystycznymi cechami krajobrazu Polski; wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej piękno naszej ojczyzny;
„100 lat niepodległości” – uroczyste odśpiewanie hymnu Polski przez wszystkie dzieci ; konkurs wiedzy o Polsce,

TYDZIEŃ II : „Jesienna pogoda”
„Wędrująca ziemia” – kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami ziemi; doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych; dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy; „piosenka na chłodne dni”- kształtowanie poczucia rytmu i wyobraźni muzycznej; „plusk-plusk”- zabawa dydaktyczna kształtująca umiejętność przeliczania na konkretach w zakresie 5, rozwijanie spostrzegawczości;
Dlaczego pada deszcz?” – zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie; poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych; wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin, zwierząt;
„Jak, gdzie, dlaczego?” – „Z czym kojarzy się słowo woda?” – rozbudzanie myślenia kreatywnego dzieci; „jak zrobić deszcz?”- rozmowa na temat wody na podstawie opowiadania, rozbudzanie ciekawości świata; eksperymenty z wodą – doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń;
„Fascynujące krople” – „deszcz, statki i rymy tatki” – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania; wprowadzenie litery T,t na przykładzie wyrazu tata; doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
„Jaka jest dziś pogoda?” – rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody; kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji; wzmacnianie mięsi kręgosłupa poprzez udział w zabawach ruchowych;

TYDZIEŃ III : „Zwierzęta domowe”
„Jakie to zwierzę?” – rozwijanie u dzieci logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek słownych; poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami; wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby; wprowadzenie liczby 4; przypomnienie nazw zwierząt domowych; doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;
„Czyj to głos?” – rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznawaniem głosów zwierząt; zapoznanie dzieci z techniką malowania opuszkami palców, rozwijanie u dzieci wyobraźni twórczej postawy plastycznej;
„Jak dbać o swoje zwierzę” – kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy na temat swojego ulubionego zwierzęcia; kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierze; wzmacnianie mięśni grzbietu poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach ruchowych;
„Kiedy nasz pupil idzie do weterynarza” – poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza; „ko-tek”- zabawy ze słowem, kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
„Dlaczego kocham mojego misia?” – kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat; „mój miś”- wykonanie misia, doskonalenie umiejętności manualnych; „tańczę z moim misiem” – rozwijanie u dzieci umiejętności tanecznych; „z moim misiem”- zabawa ruchowa doskonaląca orientację w schemacie ciała;

TYDZIEŃ IV : „Zimno, coraz zimniej” 
„Które zwierzęta zasypiają na zimę?” – Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat; doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych; poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy;
„Co robią zwierzęta przed nadejściem zimy?” –  Kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody; utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy; „poszukajmy orzeszków” – doskonalenie spostrzegawczości; „kto śpi, a kto nie” – doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 6; wprowadzenie litery Y,y na podstawie liczby mnogiej;
„Jak pomóc ptakom przetrwać zimę?” – Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce; kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3;
„Jak namalować zimę?” – praca plastyczna, doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach; rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej; „zabawy w śniegu”- zabawa dramowa;
„Kto i jak pomaga zwierzętom zimą?” – Wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy; kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt; wprowadzenie liczby 5;