STARSZAKI

I  TYDZIEŃ: „WITAMY NOWY ROK” 

 • „Uchwycić czas- zegar” – poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu; rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czas; próby rozpoznawania pełnych godzin na zegarze,  doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów;
 • „Dwanaście miesięcy”- rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności; doskonalenie umiejętności rozumienia przysłów; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami;
 • „Tydzień po tygodniu” utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności; doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze; utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia; rozwijanie pamięci poprzez omawianie tygodniowego kalendarza aktywności grupy oraz odtwarzanie informacji w nim zawartych;

II  TYDZIEŃ: „CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?” 

 • „Zimowy krajobraz” – rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem; wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • „Jak się ubrać, gdy jest zimno?” – wprowadzenie litery U, u; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • „Rzeźby ze śniegu i lodu” -rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: koło i trójkąt; rozwijanie umiejętności matematycznych i percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • „Eksperymenty ze śniegiem i lodem” – rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem;
 • „Co można robić zimą?” – odtwarzanie rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt;

III  TYDZIEŃ:  „ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA” 

 • „Bal przebierańców” – wspólne zabawy i tańce przy muzyce, zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe oraz konkursy, doskonalenie umiejętności wspólnej, zgodnej zabawy i współpracy w grupie
 • „Zabawy z babcia i dziadkiem” – doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie; doskonalenie sprawności grafomotorycznej; doskonalenie umiejętności wyróżniania figury z tła; doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych;
 • „Upominek dla babci” – rozwijanie umiejętności manualnych przy wykonywaniu upominku dla babci; uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • „ Upominek dla dziadka” – określanie kierunków na kartce papieru; rozwijanie sprawności manualnej;
 • „Zapraszamy na przedstawienie” -kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek);

IV TYDZIEŃ : „ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE” 

 • „Bezpieczne zabawy zimą” – wprowadzenie litery S, s; określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw;
 • „Zabawy na śniegu i lodzie” – przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy; rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych z zabawami zimowymi;
 • „Zimowe  dyscypliny sportowe” – wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym; rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zabawy ruchowe; poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi;
 • „Zimowa rozgrzewka” – doskonalenie pamięci; rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych;
 • „Zimowe mistrzostwa sportowe” – rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fairplay podczas zawodów grupowych; tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów według określonych 2–3 cech.