STARSZAKI

TYDZIEŃ I  – (październik/listopad) – „Listopadowe wspomnienia”
„Kto jest kim w mojej rodzinie” -rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych, doskonalenie czytania metodą sylabową, wprowadzenie litery M,m jak mapa;
„W starym albumie” -kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina; rozwijanie percepcji wzrokowej, utrwalenie określeń najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od; wprowadzenie cyfry i liczby 3; doskonalenie umiejętności tworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny;
Wycieczka do Teatru Ziemi Rybnickiej na przedstawienie pt. „Tomcio Paluszek”
„Dzień Dyni” –zabawy i gry integracyjne, sportowe, dydaktyczne, rozwijanie twórczości plastycznej dzieci, wzbogacanie wiedzy dzieci o zdrowym odżywianiu

TYDZIEŃ II :„Polska – nasza Ojczyzna”
Rybnik- nasze miasto”- wskazywanie na mapie i podawanie nazwy swojego miasta, rozpoznawanie herbu Rybnika, oglądanie na ilustracjach i zdjęciach zabytków i charakterystycznych miejsc Rybnika, podawanie swojego  adresu zamieszkania
Polska- nasza Ojczyzna”- oglądanie mapy Polski, omówienie barw narodowych i ich symboliki, słuchanie Mazurka Dąbrowskiego, nauka 4 zwrotek hymnu, „Piękna jest nasza polska ziemia”- wykonywanie pracy plastycznej wykorzystując różne materiały, używając różnorodnych narzędzi
„Znamy symbole narodowe” „O Lechu, Czechu i Rusie”słuchanie legendy o powstaniu państwa polskiego, rozpoznawanie symboli  narodowych: godło, flaga ,  Najpiękniejszy Orzeł ” – wewnątrzgrupowy konkurs plastyczny 
„Warszawa – stolica Polski”- poznanie legendy o warszawskiej syrence, rozpoznawanie wybranych zabytków Warszawy, ćwiczenia słuchu fonematycznego
„100 Rocznica Odzyskania Niepodległości”- uroczyste obchody Święta Niepodległości, konkurs międzygrupowy „Kocham Cię Polsko” –utrwalenie wiedzy dzieci nt. Polski

TYDZIEŃ III : Jesienna pogoda”
Skąd się bierze deszcz?”- poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego; układanie historyjki obrazkowej o obiegu wody w przyrodzie, zabawy badawcze,;
„Eksperymenty z wodą”- rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą, rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów;
„Słońce zza chmur”- utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody, wprowadzenie litery T, t jak termometr;
„Kalendarz pogody”- kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody, odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych, ćwiczenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy;

 

„Pada deszcz”.                                                                     
Pada deszcz, pada deszcz, 
pada deszcz na dworze. 
Taki mokry, że już bardziej 
mokry być nie może.
Lecą tu, lecą tu 
srebrne koraliki. 
Zmoczą drzewa, zmoczą pola, 
domy i chodniki.
Pada deszcz, pada deszcz, 
pada deszcz na dworze. 
Stuka, puka, stuka, puka, 
straszy kogo może.
Mała mysz, mała mysz, 
biegnie na paluszkach. 
I deszczowe koraliki 
zbiera do fartuszka.

TYDZIEŃ IV : Zwierzęta domowe”

„Zwierzęta domowe” -samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł; wprowadzenie litery D, d na przykładzie wyrazu deska;
„Pływa, chodzi, lata, pełza”- poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby); rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów; wprowadzenie cyfry i liczby 4;
„Jak dbać o zwierzęta?”- kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi; rozwijanie kompetencji język

owych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi;
„U weterynarza” – kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt; wskazywanie podobieństw pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza;
„Dzień Pluszowego Misia „rozwijanie poczucia wspólnoty, integrowanie grupy przedszkolnej; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie rytmów 3–4 elementowych słuchowo-ruchowych; utrwalenie informacji o niedźwiedziach jako dzikich zwierzętach (bezpieczeństwo); rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach; doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie historii na zadany temat;

TYDZIEŃ V:   „Zimno, coraz zimniej”
„Zimowe śpiochy” -rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z książek i ilustracji, kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę; wprowadzenie cyfry i liczby 5;
„Zapasy na zimę”- utrwalanie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie litery Y, y jak w wyrazie buty;
„Kto przyleci do karmnika?” –rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami;
„Wyprawa do krainy wiecznego śniegu”- rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie; rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach; rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez odtwarzanie obrazków;
„Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę” – rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych.