KLUB DZIECIĘCY

Tydzień pierwszy. Temat tygodnia: Poznajemy zwierzęta
Zabawa ruchowo-naśladowcza Poruszam się jak… (ułożona przez autora).
Zabawa ruchowa z elementem czworakowania: Tygryski w domku – tygryski idą na spacer
Oglądanie zdjęć zwierząt wiejskich, nazywanie ich. Odgadywanie odgłosów zwierząt, naśladowanie głosu zwierząt wiejskich
Dowolny taniec przy piosence Skacze zając.
Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach
poznawanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych
Słoń – malowanie rysunku słonia gąbką maczaną w szarej farbie.
Określanie, która małpka jest wesoła, która – zła, a która – przestraszona.
Naśladowanie min małpek
Zabawa przy piosence Dżungla.

Tydzień drugi. Temat tygodnia: bawimy się w teatr
Zabawa ruchowo- naśladowcza: jestem cieniem
Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki: Smoku, smoku
Zabawa ruchowo- naśladowcza: Myszki do norek
Oglądanie maski aktora, oraz kostiumów dostępnych w teatrze.
Zabawa dydaktyczna w garderobie teatralnej

Tydzień trzeci. Temat tygodnia: Wiosna tuż-tuż
Zabawa orientacyjno-porządkowa Słoneczko świeci – pada deszcz (ułożona przez autora).
Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Kałuża (ułożona przez autora).
Spacer w okolicy przedszkola.
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. topnienie śniegu, powracające ptaki, pojawiające się pierwsze kwiatki.
Stworzenie kącika przyrodniczego w sali – sadzenie rzeżuchy
Słuchanie wiersza B. Formy Prośba do słonka.
Oglądanie gałązek z baziami – wierzbowymi i leszczynowymi – dotykanie ich. Powtarzanie ich nazw.
Dowolny taniec przy piosence Deszczyk.
Taniec do piosenki spotkanie z wiosną

Tydzień czwarty. Temat tygodnia: Nadeszła wiosna
Zabawa z elementem skoku – Uwaga! Bocian!
Zabawa ruchowa z elementem podskoku – Skaczące żabki
Zabawa ruchowa: W parku
taniec do piosenki spotkanie z wiosną
Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej Czary wiosennej wróżki – wiosenni detektywi.
Zabawa rozwijająca spostrzegawczość: szukamy zwiastunów wiosny