MALUSZKI

TYDZIEŃ I „JESIEŃ W SADZIE”
Owoce w worku – Zabawa dydaktyczna , dziecko rozpoznaje owoce i warzywa po dotyku.
Słuchanie wiersza W. Scisłowskiego Jabłoń.
Słuchanie i nauka  piosenki Zabawa w sadzie.
Pociąg z owocami– zabawa ruchowa
Ćwiczenia  pantomimiczne – Wizyta w sadzie;  Wewnątrz i na zewnątrz – Zabawa ruchowa

TYDZIEŃ II KOLOROWE WARZYWA
Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Warzywa.
Syntezowanie nazw warzyw podzielonych na sylaby przez nauczyciela.
Zabawy przy piosence Witaminowa piosenka.
Kapuściane wzorki – odbijanie pomalowanych liści kapusty na kartce.

TYDZIEŃ III – NASZE  RODZINY
Teatrzyk sylwet na podstawie utworu B. Szelągowskiej Przyjaciele.
Oglądanie obrazków. Opowiadanie o tym, co lubi robić Laluś z mama, tatą, babcią i dziadkiem Lenki (karta pracy).
Zabawy przy piosence Piosenka przedszkolaka;  Nauka refrenu piosenki Piosenka przedszkolaka fragmentami, metodą ze słuchu.
Moja rodzina ‒ rysunek postaci ludzkiej.

TYDZIEŃ IV – DOMOWI ULUBIEŃCY 

Słuchanie wiersza I. R. Salach Idzie kotek
Zabawy kotków. Kotki i kokardki – ćwiczenia matematyczne.
Dowolny taniec przy piosence Kotek Puszek;   Nauka piosenki Kotek Puszek.
Zabawa Który kotek miauczy?

 

 

ŚREDNIAKI          

TYDZIEŃ I „DARY JESIENI” 
Poszerzenie wiedzy o warzywach, nazywanie i rozpoznawanie części naziemnych i podziemnych warzyw
Słuchanie wiersza „Na straganie”;  Owoce i Warzywa: klasyfikowanie owoców na egzotyczne i krajowe;  skąd się biorą owoce, zapoznanie z cyklem powstawania owoców;  rozróżnianie owoców i warzyw
Grzyby: Czy wolno jeść grzyby? Poszerzenie wiedzy dzieci na temat wyglądu i klasyfikacji grzybów. Piosenka „Zbieramy grzyby”
Kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań w lesie
Dary Jesieni: kasztany, żołędzie, jarzębina i inne dary jesieni, do czego możemy je wykorzystać?
Jak zatrzymać lato w słoiku? Jesienne przetwory

TYDZIEŃ II  DBAMY O ZDROWIE”

Co zjadamy? Zasady zdrowego odżywiania, piramida żywienia
Ruch to zdrowie –  poszerzanie wiedzy dzieci na temat aktywności ruchowej
Co to znaczy ubierać się odpowiednio do pogody? Nazywanie części garderoby i klasyfikacja w zależności od pogody
Bakterie i wirusy, zachęcenie dzieci do dbania o higienę

TYDZIEŃ III : „JESIENIĄ W PARKU I W LESIE”
Leśne zwierzęta, poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych
Jesienne liście, dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie,
Poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew
 
TYDZIEŃ IV :ZABAWY NA JESIENNIE WIECZORY”

Kim jest artysta? Poszerzenie wiedzy na temat zawodów artystycznych
Malarz różne techniki malarskie, zachęcanie do zabaw plastycznych różnymi technikami
Muzyka – w świecie muzyki, rozbudzanie zainteresowań muzyką, zapoznanie z różnymi rodzajami muzyki, zapoznanie z postacią Fryderyka Chopina
Kino i teatr –  poznanie różnic
Pisarz, poeta, wzbudzanie zainteresowania literaturą

STARSZAKI

TYDZIEŃ I  – „DARY JESIENI” 
„Warzywa” – rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata; ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenia głosek w słowach; ćwiczenie umiejętności sprawdzania własnej pracy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo;
„Owoce” – doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych; rozwijanie percepcji wzrokowej – wyróżnianie figury z tła; doskonalenie umiejętności globalnego czytania; kontynuowanie rytmów 3-elementowych;
Grzyby”- utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych; zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących) grzybów; wprowadzenie litery A, a na przykładzie wyrazu aparat; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery a w wyrazach;„Kasztany, żołędzie, jarzębina”- wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania; utrwalenie umiejętności różnicowania wielkości obiektów; ćwiczenie umiejętności czytania metodą sylabową; doskonalenie umiejętności sprawdzania własnej pracy;
„Przetwory”  – doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga i ważenie; doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów;

TYDZIEŃ II – „DBAMY O ZDROWIE”
„Piramida zdrowego żywienia” – utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych;
„Każdy zuch lubi ruch” – wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia, stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów zdrowotnych i zdaniu sobie sprawy z ich skutków, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe;
„Ubranie na niepogodę”- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych;
„U lekarza”- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu, wprowadzenie liczby i cyfry 2;
„U stomatologa” – rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; kształtowanie zachowań prozdrowotnych; doskonalenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat; kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej dzieci; zachęcanie do zgodnego i czynnego uczestnictwa w zabawach;                                              

TYDZIEŃ III –  „JESIENIĄ W PARKU I W LESIE”
„Jesienią w parku” – utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; wprowadzenie litery i na przykładzie wyrazu igła; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery i w wyrazach;
„Jesień w lesie”- utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru po parku i lesie; rozwijanie umiejętności matematycznych; doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
„Kolory jesieni”- utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; doskonalenie wrażliwości estetycznej; poszerzanie słownika czynnego dzieci poprzez tworzenie wyrazów pochodnych; zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu;
„Jesienna sztuka”- utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie, doskonalenie wrażliwości estetycznej, wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych;
„Przygotowania do zimy”- utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; rozwijanie wrażliwości na problemy ludzi i zwierząt, rozwijanie umiejętności matematycznych; 

TYDZIEŃ IV – „ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY”
„Malujemy, rysujemy” – wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości; wprowadzenie litery e, E; wdrażanie do nawyku utrzymania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego;
„Tańce i hulanki”- wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca; przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych;
„W kinie” – wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata mediów od rzeczywistości; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów;
„W teatrze”- utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser itp.; doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe;
„Zgaduj zgadula”- rozwiązywanie i układanie zagadek słownych, żartów językowych; wdrażanie do nawyku utrzymywania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego; doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez uczestnictwo w grze.