Informacje o grupie

Tematyka kompleksowa na miesiąc styczeń

Tydzień I  W marcu jak w garncu

Ciepło i zimno: Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego na podstawie historyjki obrazkowej. Ciepłe czy zimne? Zabawa w tworzenie kategorii. Zabawy logopedyczne „buuu..”. Kształtowanie sprawności fizycznej.

Obserwujemy pogodę: Rozwijanie zainteresowania światem przyrody. Wdrażanie do prowadzenia obserwacji pogody. Zabawa ruchowa z gazetami- naśladujemy pogodę. Ilustracja ruchowa do piosenki o miesiącu marcu. Masażyki relaksacyjne.

Wielobarwna tęcza: Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody. Zabawa dydaktyczna- siedem kolorów. Zabawa integracyjno- ruchowa: szukamy tęczy. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego. Doświadczenie: wyczarujemy tęczę. Wykonanie pracy plastycznej „tęcza”.

Wiosenna burza: Zabawa słuchowa z elementami liczenia. Układanie rytmów. Rozwijanie sprawności fizycznej. Wykonanie podkładu do pracy plastycznej. Zabawy muzyczno- ruchowe.

Wiemy jak się ubrać: Kształtowanie umiejętności dobierania właściwego ubioru do pogody. Stymulowanie rozwoju mowy. Zabawa czytelnicza w ruchu „kap, kap”. Zabawa słuchowa w ruchu „deszcz czy śnieg”. Kalosze- praca plastyczno- techniczna.

Tydzień II W zgodzie z naturą

Czysto wokół nas: Jak czystość naszego otoczenia wpływa na nasze zdrowie?- Rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela. Klasyfikacja zabawek według dwóch cech. Zabawa naśladowcza „rób to co ja”. Zabawy integracyjne w kole. Co się kryje w ziemi?- zabawa wzbogacająca wiedzę o świecie.

Czyste powietrze: „Gra w zielone” zabawa orientacyjno- porządkowa. Praca z obrazkiem, rozwijanie spostrzegawczości, ćwiczenia językowe. Zagadki słuchowe. Zabawy usprawniające narządy mowy. Zajęcia z elementami sensoplastyki.

Szanujmy zieleń: Rozwijanie logicznego myślenia na podstawie historyjki obrazkowej. Zabawy słownikowe „jak przedszkolaki szanują przyrodę?” Praca z kartami pracy. Zaprojektowanie ogrodu- rozwijanie wyobraźni przestrzennej i myślenia symbolicznego.

Dzień matematyki: Misiowa opowieść matematyczna. Praca indywidualna przy stolikach z kartą pracy. Matematyczne zabawy, gry, wierszyki.

Segregujemy śmieci: „Segregujemy śmieci” praca z obrazkiem. Zabawa poprzez działanie- kształtowanie umiejętności segregowania śmieci. „Robimy porządki w naszej Sali”- zabawa poprzez działanie. „Do czego to się przyda w ogrodzie?” rozwijanie niekonwencjonalnego myślenia.

Tydzień III

Wierzbowe kotki: Zabawy usprawniające narządy mowy. Film edukacyjny mówiący o pierwszych oznakach wiosny. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawa badawcza z wykorzystaniem wierzbowych gałązek. Praca plastyczna „wierzbowe kotki”.

Kwiaty pod śniegiem: Słuchanie wiersza na temat przybycia wiosny. Praca z obrazkiem „przebiśnieg”. Zabawa ruchowa z gamą. Praca plastyczna „plastelinowe kwiaty”. Zabawy sensoplastyczne. Ćwiczenia spostrzegawczości z wykorzystaniem plakatu „marzec w kalendarzu”.

Kwiaty wiosny: Słuchanie i nauka na pamięć wiersza. Wskazywanie zwiastunów wiosny. Zabawy muzyczne. Zabawa orientacyjno- porządkowa z elementami liczenia. Zabawa ruchowa z gamą. Zabawa dydaktyczna- dokładanie i odkładanie w zakresie dwóch.

Niespodzianki Pani Wiosny: Zabawa dydaktyczna przedstawiająca symbole wiosny. Porównywanie na ilustracji drzewa wiosną i zimą, rozwijanie logicznego myślenia. „Pani Wiosna” rozmowa inspirowana plakatem. Zabawy muzyczno- ruchowe do piosenki o wiośnie. Rozwiązywanie słuchowych wiosennych zagadek.

Powitanie wiosny: Zapoznanie i wyjaśnienie zwyczaju pożegnania zimy marzanną. Inscenizacja „Kaj i Gerda” w wykonaniu Nauczycielek. Uroczyste powitanie wiosny.

Tydzień IV Cztery żywioły

Kropelka za kropelką: Dzień wody- wprowadzenie do zajęć. Zabawa dydaktyczna, poznawanie wody w różnych stanach skupienia. Rozmowa na temat wody: do czego jest nam potrzebna? Improwizacja taneczna przy piosence. Zabawa badawcza „czy ta woda jest czysta”. Zabawy z wykorzystaniem wody.

Tajemnice ziemi: Przybliżenie wiadomości na temat żywioły ziemi. Rozwijanie kompetencji językowych. Zapoznanie z warstwami Ziemi. „Co się kryje w ziemi?” zabawa wzbogacająca wiedzę o świecie. „Kamienna muzyka” zabawa uwrażliwiająca na zmiany dynamiczne. Zabawy sensoplastyczne.

Gdzie jest powietrze? Wzbogacanie wiedzy na temat żywiołów. Wskazanie niebezpieczeństw i sposobu postępowania w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. „Żywiołowe pojemniczki” wprowadzenie do zajęć. Słuchanie wiersza mówiącego o powietrzu, zabawa badawcza inspirowana wierszem. Zabawy ruchowe. Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego na podstawie historyjki obrazkowej. Zabawa dydaktyczna- segregowanie ilustracji według dwóch kategorii.

Jaki jest ogień? Przybliżenie wiadomości na temat żywiołu ognia. Zabawy integracyjne. Ogień pożyteczny, ale niebezpieczny- rozmowa w oparciu o fotografie. Przypomnienie numeru alarmowego. Rozmowa na temat postępowania w razie pożaru. Eksperyment badawczy „kiedy gaśnie ogień?”.

Cztery żywioły: Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole. Kształtowanie słuchu muzycznego. Zabawy rytmiczno- ruchowe. Utrwalenie informacji na temat żywiołów. Doskonalenie kompetencji językowych. „Cztery żywioły”- praca plastyczna.

Tematyka kompleksowa na miesiąc marzec – język angielski

ZAŁOŻENIA (lub CELE)TEMATWPROWADZANE SŁOWNICTWO

i WYRAŻENIA

REALIZOWANY MATERIAŁ
*Witają i żegnają się języku angielskim

* Rozpoznają i wykorzystują w zabawie nazwy wybranych słów z zakresu wprowadzonego słownictwa SPRING

 

*Rozpoznają i wykorzystują w zabawie słownictwo z  zakresu tematyki: Body, Food

 

* Poznają kulturę  Wielkiej Brytanii poprzez opowieść o  celebrowaniu St. Patrick’s Day

*Reagują na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach

*Reagują na powtarzane polecenia

 

*Znają zasady panujące na zajęciach

*Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach

 

Body vocabulary and songs

 

New Vocabulary- Spring.

 

Spring Animals- Bugs

 

Bugs in a jar

 

A very hungry caterpillar

 

St. Patrick’s Day

 

I can sing a rainbow.

 

Food vocabulary and songs

 

 

 

 

 

 

 

 

BODY: head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose, chin,  arms, legs, foot, fingers, hair, bottom, tummy, belly button

 

SPRING: spider, fly, beetle, frog, butterfly, ladybird, bee, frog, snail, flower, watering can, rainbow, dragonfly, grasshopper, snail, wasp, caterpillar

 

St. Patrick’s Day:

Leprechaun, pot of gold, coin,  horseshoe, shamrock

A very hungry caterpillar:

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzane piosenki:

Head shoulders knees and toes  Super Simple Song

Pinochio Super Simple Songs

Busy Body Jo Jingles

Open Close Maple Leaf Learning

Bubble Bubble Sticky Gum  The Learning Station

Herman the Worm  The Learning Station

5 Little Speckled Frogs Super Simple Songs

I Can Sing a Rainbow  The Kiboomers

Spring is Here The Learning Station

Spring in my step Happy Song For Kids

Do You Like Broccoli Ice Cream Super Simple Songs

 

Realizowane projekty:

St.Patrick’s Day

I can see a rainbow

 

Książeczki obrazkowa:

A very hungry caterpillar  Eric Carle

 

Video:

A very hungry caterpillar

 

Science Project:

Rainbow colours

Tematyka kompleksowa na miesiąc marzec – język niemiecki

Tematy:

 1. DAS WETTER
 2. DER FRUHLING IST DA
 3. ICH LIEBE MEINE FAMILIE
 4. OSTERHASE HANS

Słownictwo i wyrażenia:

 • DAS WETTER – die Sonne, die Bewolkung, der Regen, der Schnee, das Gewitter,
 • DER FRUHLING IST DA! – der Winter, die Tulpe, der Marienkafer, die Hyazitnhe, der Vogel, die Blumen.
 • ICH LIEBE MEINE FAMILIE: die Mutter, der Vater, die Oma, der Opa, die Schwester, der Bruder
 • OSTERHASE HANS – Ostern, Osterhase, Ostereier, Korb, Geschenke, Süßigkeiten, malen, die Familie

Piosenki:

Ich lieb den Frühling

– Papa Pinquin

– Immer wieder kommt ein neuer Frühling

– Ich kenne Blumen

– Winter ade

– Osterhaschen, groß und klein

– Hei, lustig, ihr Kinder..

– Stups, der kleine Osterhase

Założenia i cele:

 • Rozpoznają i wykorzystują w zabawie nazwy wybranych słów z zakresu wprowadzonego słownictwa
 • Reagują na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach
 • Reagują na powtarzane polecenia
 • Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach
 • Znają zasady panujące na zajęciach