Personel

Kadra pedagogiczna Przedszkola Bim Bom to nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi.

To zespół młodych, wykształconych i kreatywnych pedagogów, którzy dbają o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.

To osoby, które nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wspomagania rozwoju sensorycznego, terapii pedagogicznej – logopedycznej i behawioralnej oraz dogoterapii, a także psychologii.

To osoby, które w swojej pracy wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka.

To nauczyciele z pasją, których misją jest towarzyszenie dziecku w jego indywidualnym rozwoju, niesienie pomocy i wspieranie w trudnych sytuacjach.

Nasza kadra

DYREKTOR PRZEDSZKOLA, psycholog, terapeuta dzieci i rodziny – mgr Mirosława Mańka-Lemberska

ZASTĘPCA DYREKTORA – mgr Kornelia Kornuta

GRUPA „STARSZAKÓW”

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Dominika Łukaszewicz

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Sylwia Tkocz

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Michalina Bober

GRUPA „ŚREDNIAKÓW”

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Klaudia Czechowicz

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Martyna Krzyżostaniak

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

lic Sabina Somerlik-Guzy

GRUPA „MALUSZKÓW”

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
lic. Katarzyna Faucz

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
lic. Martyna Buszka

GRUPA „MALUSZKÓW” – ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
lic. Sabina Somerlik-Guzy

Pani Agnieszka Sławieńska

Nauczyciel języka niemieckiego

mgr Dorota Wawrzyczek-Antończyk

lic. Sabina Somerlik-Guzy

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Dominika Łukaszewicz

Nauczyciel religii
mgr Renata Bienek

Terapia logopedyczna
logopeda – neurologopeda– mgr Ewa Skupień

logopeda –  surdeologopeda – mgr Aleksandra Węgrzyk

Fizjoterapia
Wspomaganie rozwoju sensorycznego dzieci – mgr Agnieszka Mazelanik

Dogoterapia i terapia behawioralna
Tyflopedagog, Oligofrenopedagog – mgr Magdalena Malok