Informacje o grupie

Tematyka kompleksowa na miesiąc maj

TYDZIEŃ I – MOJA OJCZYZNA

 • MAJOWE ŚWIĘTA – Oglądanie albumów przedstawiających zdjęcia z różnych stron Polski. Poznajemy majowe święta – słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej Majowe święta. Cele: kształtowanie poczucia przynależności narodowej, poznawanie tradycji związanej z obchodzeniem świąt państwowych. Zabawa bieżna Przejażdżka konna. Oglądanie reprodukcji obrazu Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 roku. Swobodne wypowiadanie się na jego temat.
 • GODŁO POLSKI – Układanie wzorów z biało-czerwonych prostokątów. Porównywanie zdjęć przedstawiających polskie godło. Obrysowywanie i kolorowanie rysunku korony. Zabawa bieżna Orły. Liczenie kartoników z flagami na rysunku domu. Flaga – ćwiczenie oddechowe. Zabawa ruchowa z elementem spostrzegawczości i szybkiej reakcji na sygnał – Przejazd przez most.
 • Z BIEGIEM WISŁY Podróż po Polsce – zajęcia matematyczne. Cele: rozwijanie umiejętności liczenia, utrwalanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy. Zabawy konstrukcyjne – Budujemy mosty. Samodzielne rozwiązywanie sytuacji problemowej. Orły i gniazda – zabawa orientacyjno-porządkowa. Zabawa orientacyjno-porządkowa Czerwień za bielą.
 • POZNAJEMY WARSZAWĘ – Metro – zabawy konstrukcyjne. Ulica w dużym mieście – ćwiczenie słuchu fonematycznego. Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Droga do stolicy. Zwiedzamy Warszawę z Syrenką – zabawa dydaktyczna. Cele: zapoznanie z legendą o Syrence, poznawanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie. Co to za miejsce? – poznawanie nazw wybranych miejsc w Polsce. Słuchanie ciekawostek na ich temat. Zabawa pobudzająco-hamująca Barwy narodowe.
 • POZDROWIENIA Z POLSKI Od Bałtyku do Tatr – quiz wiedzy o Polsce. Cele: utrwalenie wiadomości na temat Polski, rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia. Odszukiwanie na dużym zdjęciu przedstawiającym Wawel umieszczonych pod nim fragmentów. Utrwalenie piosenki Moja ojczyzna – śpiew zbiorowy i indywidualny.

TYDZIEŃ II – ŁĄKA W MAJU

 • WYPRAWA NA ŁĄKĘ – Rozpoznawanie i nazywanie roślin i zwierząt – mieszkańców łąki. Zapachy łąki – rozpoznawanie ziół po zapachu. Łąka w maju – wycieczka na łąkę, połączona z zabawami badawczymi.Słuchanie piosenki Na majowej łące. Rozmowa na temat tekstu piosenki. Zabawa orientacyjno-porządkowa Motyle na łące.
 • KOLOROWA ŁĄKA – Słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller Smok łąkowy wielogłowy. Cele: zapoznanie z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego na łące w maju, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela. Zajęcia umuzykalniające przy piosence Na majowej łące. Rysowanie po śladzie rysunku ślimaka, rozpoznawanie i naśladowanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach. Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – Żabie skoki.
 • MIESZKAŃCY ŁĄKI – Wycinanie kół z kolorowych kartek. Tworzenie kompozycji kwiatowych. Odnajdywanie w sali ukrytych sylwet owadów – mieszkańców łąki. Życie na łące – zajęcia matematyczne z elementami ćwiczeń ortofonicznych. Cele: rozwijanie umiejętności liczenia, grupowanie przedmiotów według ustalonego kryterium. Układanie i rozwiązywanie zagadek o mieszkańcach łąki. Zabawa pobudzająco-hamująca – Mrówki. Zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania – Zabawy na łące.
 • KWIATY NA ŁĄCE – Rozwijanie percepcji węchowej i próby odwzorowywania natury. Układanie kompozycji z odpowiedniej liczby sylwet kwiatów. Zabawa orientacyjno-porządkowa Motyle na łące. Kolorowa łąka – praca z tablicą demonstracyjną, inspirowana wierszem Grażyny Lech Na łące. Cele: utrwalenie nazw kwiatów występujących na łące, rozwijanie mowy. Wykonanie makiety łąki. Opowieść ruchowa przy muzyce – Na łące (według Bożeny Formy).
 • ODGŁOSY DOCHODZĄCE Z ŁĄKI – Poznawanie wyglądu ślimaka. Układanie z kolorowych sznurków sylwetki ślimaka. Życie na łące – oglądanie filmu edukacyjnego Łąka. Cele: wzbogacanie wiedzy na temat wybranych środowisk przyrodniczych, usprawnianie narządów artykulacyjnych. Rozwiązywanie zagadki. Zabawa ortofoniczna – Żaby na łące. Zabawa Żabki i bociany – wyrabiająca koordynację słuchowo-ruchową. Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Kwiaty na łące.

TYDZIEŃ III – PRACOWITE PSZCZOŁY

 • PSZCZOŁY SĄ WAŻNE„List od pszczołyEli” – słuchanie opowiadania. Pracowite pszczoły – zabawa ruchowa. W ulu – zabawa dydaktyczna. Słuchanie piosenki Skąd się bierze miód? Rozmowa na temat tekstu piosenki.
 • ZAPYLANIE DRZEW – Kwiatki – ćwiczenia oddechowe. Śpiąca pszczoła – zabawa naśladowcza. „Pszczele rozmowy” – teatrzyk. Wiosenne drzewa – improizacja ruchowa ze wstążkami. Bzyczenie na życzenie – zabawa dźwiękonaśladowcza.
 • MIODEK JEM CO DZIEŃ – Bzycząca pszczoła – wykonanie pszczoły – grzechotki. Jak powstaje miód? – rozmowa inspirowana planszą edukacyjną. Ule – zabawa matematyczna w ruchu. Rodzaje miodu – zabawa językowa.
 • PSZCZELARZ- MIŁOŚNIK PSZCZÓŁ – Praca pszczelarza -zabawa dydaktyczna inspirowana zdjęciami. Pszczółki do ula – zabawa ruchowa. Dary od pszczoły – zabawa dydaktyczna. Słoiki miodu – zabawa matematyczna.
 • PRACOWITY JAK PSZCZÓŁKA – Pszczoły na łące – zestaw ćiwczeń gimnastycznych. Być jak pszczółka – ćwiczenia buzi i języka. Być pracowitym jak pszczoła -rozmowa kierowana. Plaster miodu – zabawa rozwijająca współpracę w zespole. Droga do kwiatka- zabawa rozwijająca koncentrację wzrokowo – ruchową.

TYDZIEŃ IV – ŚWIĘTO RODZICÓW

 • NASI RODZICE – Rozmowa kierowana na temat spędzania z rodzicami soboty i niedzieli. Oglądanie kalendarza. Zwracanie uwagi na Dzień Matki i Dzień Ojca. Nasi rodzice – słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller Rodzicielska niespodzianka. Cele: rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka. Zabawa ruchowa Z mamą i tatą na fotografii. Zabawa słuchowa – O kim mówię?
 • KOCHAM MAMĘ I TATĘ – Zabawa rozwijająca zmysł dotyku – Co to jest? Zabawa słownikowa – Dzwonię do mamy.Nauka wiersza Jadwigi Koczanowskiej Mama i tata. Cele: zapoznanie z rolą mamy i taty w życiu dziecka, rozwijanie pamięci i spostrzegawczości. Wykonanie plakatu Najlepsza mama i najlepszy tata na świecie. Zabawy konstrukcyjne. Budowanie domu dla rodziców z różnego rodzaju klocków. Zabawa ruchowa Rodzina motyli.
 • ZAWODY NASZYCH RODZICÓW – Rozpoznawanie i nazywanie zawodów. Zabawa z piłką, w kole – Co robi mama? Co robi tata? Znamy te zawody – zajęcia matematyczne z wykorzystaniem obrazków, inspirowane wierszem Ireny Róży Salach Tata jest… Cele: rozwijanie mowy oraz spostrzegawczości i logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności matematycznych.
 • NIESPODZIANKI DLA RODZICÓW –  Co ucieszy rodziców? – rozmowa inspirowana wierszem Krystyny Datkun-Czerniak Szczęście. Cele: poznawanie sposobów sprawiania rodzicom niespodzianek, rozwijanie mowy. Improwizacja ruchowa przy muzyce – Taniec ze wstążkami.Zabawa słownikowo-obrazkowa – W czym pomagam rodzicom? Portret mamy – zabawa pobudzająco-hamująca. Zabawa ruchowa Kwiaty dla rodziców.
 • ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ – Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności rachunkowej – Kwiaty i serduszka. Masażyk – według Bożeny Formy. W co się bawić z mamą, z tatą? – rozmowa na podstawie obrazków. Cele: zachęcanie do spędzania z rodzicami wolnego czasu, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

 

Tematyka kompleksowa na miesiąc maj  – język angielski 

 1. Farm animals.
 2. 5 little speckled frogs.
 3. I love my parents.
 4. My home.

 

Wprowadzane słownictwo i wyrażenia:

*– średniaki i starszaki

Farm animals:

Cow, pig, hen, rooster, sheep, horse, duck, cat, dog, goat, donkey, barn, farmer, tractor, hay*, chick*, calf*, piglet*, lamb*, duckling*,kid* , turkey*, seed*,  corn* animal sounds.

Frogs: speckled frogs, log, pond, tadpole*, eggs*, toad*

Parents day: mommy, daddy, I love you, hug, kiss

Home: living room, kitchen, bedroom, bathroom, toilet, dining room, wall, window, floor, door, attic*, garage*,

 

Wprowadzane piosenki:

 • “Old McDonald had a farm” Super Simple Songs
 • “Old McDonald had a farm”- Kiboomers
 • „Grandpa’s Farm Song”- Kiboomers
 • „The animals on a farm”- Super Simple Song
 • “What’s in the Window?” – Farm Animals | Fun Kids English
 • “The Farmer In The Dell” Super Simple Songs
 • “What Do You Hear?” Super Simple Songs
 • “Five little speckled frogs”- Super Simple Songs
 • “I love my mommy/ daddy”- Kiboomers
 • „Happy Mother’s Day”- M
 • “Wind the bobbin up” Pomelody

 

Books:

“What the ladybird heard?”- Julia Donaldson

Tematyka kompleksowa na miesiąc kwiecień – język niemiecki

Tematy:

 1. Körperteile – części ciała
 2. Kleidung – ubrania
 3. Ich bin froh! – Emocje i uczucia
 4. Am Spielplatz – Na placu zabaw (Aktywności na świeżym powietrzu)

Słownictwo i wyrażenia:

 1. Körperteile – części ciała: Auge (oko), Nase (nos), Finger (palec), Fuss (stopa), Hand (ręka), Ohr (ucho), Gesicht (twarz), Mund (usta), Bein (noga), Haare (włosy), Zahn (ząb)
 2. Kleidung – ubrania: das T-shirt, die Hose (spodnie), der Rock (spódniczka), das Kleid (sukienka), die Socke (skarpetki), die Schuhe (buty), die Jacke (kurtka), der Schal (szalik)
 3. Ich bin froh! – Emocje i uczucia: Ich bin… – Jestem.. lächelnd – uśmiechnięty, froh – zadowolony, traurig – smutny, müde – zmęczony, glücklich – szczęśliwy, wutend – zły
 4. Am Spielplatz – Na placu zabaw: der Spielplatz – plac zabaw, die Rutsche-zjeżdzalnia der Ball – piłka, die Schaukel – huśtawka, das Spirngseil – skakanka, der Sandkasten – piaskownica

Piosenki:

 • Kopf, Schulter, Knie and Fuß
 • Körperteil Blues
 • Ich bin groß
 • Robo – Gehen wie ein Roboter 
 • Clothes – Die Kleidung
 • Nein, nein, nein! – Neue Kleidung

Założenia i cele:

 • Rozpoznają i wykorzystują w zabawie nazwy wybranych słów z zakresu wprowadzonego słownictwa
 • Reagują na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach
 • Reagują na powtarzane polecenia
 • Znają zasady panujące na zajęciach
 • Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach