Informacje o grupie

Tematyka kompleksowa na miesiąc wrzesień

TYDZIEŃ I – W PRZEDSZKOLU
• W przedszkolu: poznanie sali, przywitanie się z kolegami z ubiegłego roku, poznanie nowych koleżanek i kolegów. Poznanie rozmieszczenia kącików zainteresowań, wprowadzenie zasad zabaw. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej
i życzliwej atmosfery.
• Kąciki zabaw: zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw, korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Zabawy z chustą animacyjną – rozwijanie świadomości przestrzeni oraz własnego ciała. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. Zabawa dydaktyczna „Magiczne pudełko” – rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku. Ćwiczenie umiejętności dobierania zabawek w pary.
• Mój znaczek: zabawa w kole „Czy znasz swój znaczek?” – rozpoznawanie i nazywanie znaczka własnego i kolegi, rozumienie znaczenia symbolu znaczka. Doskonalenie spostrzegawczości, rozpoznawanie kolorów, rozumienie pojęć: na, nad, pod. Osłuchanie
z piosenką „Zając Tup” oraz wysłuchanie wiersza „Maczek” Cz. Janczarskiego. Ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.
• Poznajemy przedszkole: słuchanie opowiadania „Kto pracuje
w przedszkolu?”. Poznanie topografii przedszkola, oglądanie pomieszczeń przedszkolnych, ich wyposażenia i przeznaczenia. Zabawa ruchowa do wiersza „Po kamyczkach” – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
• Razem grzecznie się bawimy: zabawy integracyjne w kole, odnajdywanie swojego miejsca w grupie. Praca plastyczna „Klocki” – kolorowanie według wzoru. Słuchanie opowiadania „To moja zabawka” I. Salach. Kształtowanie umiejętności współdziałania w czasie zabawy. „Kodeks grupy” – zawarcie umów z dziećmi na temat prawidłowego zachowania się w grupie.
TYDZIEŃ II – NA ULICY
• Mój dom, moja okolica: dopasowywanie figur geometrycznych do szablonu „Domy”. Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej, porównywanie wielkości, stosowanie pojęć: mniejszy większy. „Mój dom” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat swoich domów. „Światełko” – zapoznanie z wierszem I. Salach. Nauka wiersza na pamięć. „Sygnalizator świetlny” – praca plastyczna, ćwiczenie spostrzegawczości, dokładności i staranności.
• Chcę być kierowcą: rozpoznawanie dźwięków ulicy „Co słyszysz?”. Kształtowanie uwagi i wrażliwości słuchowej. „Będę kierowcą” – osłuchanie z piosenką. Rozwijanie pamięci słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej. Czytanie globalne wyrazów: Tak, Nie, Uwaga! „Kto szybciej?” – ćwiczenia nadgarstka. „Czym jeździmy?” – klasyfikowanie obrazków, analiza i synteza sylabowa.
• Bezpiecznie na ulicy: „Idą i biegną” – zabawa sensoryczna, wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie. „Jak paw przez jezdnię przechodził” – słuchanie wiersza J. Wasilewskiego. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozumienie zakazu przechodzenia przez jezdnię na czerwonym świetle. „Na ulicy” – zabawa ruchowa, reagowanie ruchem na sygnał dźwiękowy, bieg w gromadce bez potrącania się. „Zebra i zebra” – rozwiązywanie zagadek. Rozumienie wieloznaczności słowa „zebra”. Pasy – cięcie nożyczkami kartki bez wyznaczonej linii, ćwiczenie koordynacji wzrokowo ruchowej, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie samodzielności.
• Bezpiecznie w samochodzie: rozmowa z dziećmi o konieczności jazdy
w foteliku samochodowym i zapinania pasów bezpieczeństwa.
„Gra-ściganka” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 2. „Tak czy nie” – utrwalenie wiadomości
o ruchu drogowym. Gry i zabawy stolikowe „Znaki drogowe” – ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie samodzielności.
• Pan Policjant: słuchanie opowiadania „Wycieczka” O. Masiuk. Zabawa ruchowa „Przechodzimy na drugą stronę” – przypomnienie etapów prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Ćwiczenia ortofoniczne połączone z wysłuchaniem wiersza E., W. Szwojkowskich „Samochód”. „Gdzie stoi samochód?” – określanie położenia przedmiotu
w przestrzeni, stosowanie pojęć: nad, pod, obok, między.
TYDZIEŃ III – JA I ŚRODOWISKO
• Ja i moi koledzy – tacy sami, ale inni: „Tablica dyżurów” – ustalenie dyżurów i omówienie zakresu obowiązków dyżurnych, wdrażanie do dbania o porządek wokół siebie. „Lustro” – zabawa z gestami i mimiką twarzy, doskonalenie umiejętności wyczucia własnego ciała
i przestrzeni. „Koledzy” – słuchanie wiersza C. Janczarskiego. „Co
w tobie lubię?” – zabawa integracyjna, wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie. „To ja” rysowanie postaci zgodnie z instrukcją, kształtowanie świadomości własnego ciała.
• Co czujemy?: „Jak się dzisiaj czuję?” – poznanie różnych stanów emocjonalnych, uświadomienie dzieciom, że wszyscy ludzie odczuwają emocje. „W lusterku” – obserwowanie, nazywanie i dotykanie części głowy, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała. „Tańczymy labada” – zabawa ruchowa, utrwalenie nazw części ciała. „Tu płynie rzeczka” – masażyk.
• Jesteś czysty – jesteś zdrowy: „Spotkanie z pielęgniarką” – poszerzenie wiadomości na temat pracy pielęgniarki (ubiór, narzędzia pracy), wdrażanie do utrzymywania czystości ciała. Rozumienie zakazu spożywania leków bez wiedzy dorosłych. „Chusteczki” – zabawa dydaktyczna, utrwalenie położenia przedmiotu w przestrzeni, rozumienie konieczności posiadania chusteczki. „Taniec z chusteczką” – improwizacja ruchowa przy melodii „Dla Elizy” Ludwiga van Beethovena. „Przybory toaletowe” – rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku z wykorzystaniem magicznego pudełka. Podawanie nazw przyborów toaletowych, omówienie do czego służą. „Bańki, banieczki” – zabawy z pianą.
• Dbamy o zęby: „Dentysta” – opowiadanie o obrazku, zapoznanie
z wyglądem gabinetu dentystycznego. Nauka prawidłowego szczotkowania zębów. „Kino w łazience” – teatrzyk do wiersza W. Chotomskiej, rozumienie konieczności dbania o higienę jamy ustnej. „Przybory do mycia zębów” – praca plastyczna. „Nasze kubki” – segregowanie kubków według kolorów, wielkości, kształtu.
• Czysto wokół nas: „Posłuchajcie mojej prośby” – słuchanie fragmentu wiersza W. Broniewskiego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy. „Dlaczego zbieramy nakrętki?” – wskazanie możliwości wtórnego wykorzystania odpadów. Uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka. Wyjaśnienie pojęć: segregacja, recykling. „Do którego kosza?” – kształtowanie umiejętności dzielenia odpadów na papierowe, szklane i plastikowe. Rozwijanie zainteresowań ekologicznych. Spacer w okolicy przedszkola – obserwacja zieleni wokół przedszkola.

TYDZIEŃ IV – OWOCE
• W jesiennym sadzie: „Jesienią, jesienią” – omówienie treści wiersza M. Konopnickiej, wyjaśnienie niezrozumiałych zwrotów. Rozwijanie umiejętności układania owoców według kolejności. „Jabłka i gruszki” – praca z kartą pracy. Nazywanie owoców oraz porównywanie ich (wielkość, kolor, ciężar). „W sadzie” – opowieść ruchowa, wyczuwanie własnego ciała oraz przestrzeni.
• Moje ulubione owoce: „Wpadła gruszka” – rytmizowanie tekstu, ćwiczenie wrażliwości słuchowej, rozwijanie pamięci i poczucia rytmu. „Jaki to owoc?” – rozpoznawanie owoców za pomocą dotyku, nazywanie ich. „Sałatka owocowa” – ćwiczenie szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy. „Nasz sad” – praca plastyczna.
• Owocowe zabawy: „Kto powie?” – słuchanie wiersza M. Czerkawskiej, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3, stosowanie pojęć: najmniej, najwięcej. „Który owoc zniknął?” – ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej. „Owocowe drogi” – układanie rytmów, ćwiczenia skupienia uwagi, wychwytywania powtarzającej się sekwencji i umiejętności kontynuowania ich.
• Owocowe przetwory: „Czy znasz te owoce?” – rozpoznawanie owoców krajowych i egzotycznych. „Winogrona” – słuchanie wiersza Z. Poletyło. „Owoce” – stemplowanie obrazka opuszkiem palca ręki dominującej, usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie sprawności manualnej.
• Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki: „Co jest w środku?” – oglądanie pestek owoców, dopasowywanie pestki do owocu, stosowanie pojęć: większy, mniejszy. Oglądanie „rajskich jabłek” – omówienie dlaczego nie należy ich zrywać. „Ogrodnicy” – doświadczenie przyrodnicze. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Tematyka kompleksowa na miesiąc październik- język angielski

 1. Autumn is here. Leaves are falling down.
 2. Scarecrow songs. Forest animals
 3. It’s cold. Let’s get dressed.
 4. What’s the weather like? Halloween fun.

Wprowadzane słownictwo i wyrażenia:

 • Autumn words: Squirrel, hedgehog, owl, fox*, pumpkin, leaves, puddles, umbrella, scarecrow, acorn, chestnut, cone*,
 • Scarecrow activities: turn around, touch the ground, stretch up high, touch the sky, bend down low, touch your toes.
 • Weather in Autumn: It’s raining, sunny, windy, cloudy, stormy, snowy
 • Clothes: trousers, boots, shoes, blouse, sweater, shorts, jacket, hat, cap, t-shirt, scarf, wellies

 Wprowadzane piosenki:

 • “We’re going on a bear hunt” The Kiboomers
 • “How’s the weather” Super Simple Songs
 • “Weather song” Super Simple Songs
 • “Weather” Dream English
 • “ The Goldfish” Laurie Berkner Band
 • “ 5 little pumpkins” Super Simple Songs
 • “ Drip drop rain”
 • “Put on your shoes” Super Simple Songs
 • “Skeleton dance” Super Simple Songs

 Wprowadzane rymowanki*:

Five little pumpkins sitting on a gate,
First one said „Oh my, it’s getting late!”
Second one said „There are witches in the air,”
Third one said „but we don’t care!”
Fourth one said „Let’s run and run and run.”
Fifth one said „I’m ready for some fun!”
Ooo ooo went the wind, and out went the lights,
And five little pumpkins rolled out of sight.

 Czytane książki:

“ Hippo has a hat” by Julia Donaldson

“What’s in the Witch’s Kitchen?”  by Nick Sharr

“ We’re going on a bear hunt” by Michael Rosen

Tematyka kompleksowa na miesiąc wrzesień – język niemiecki

W trakcie przygotowań