Informacje o grupie

Tematyka kompleksowa na miesiąc styczeń

TYDZIEŃ I – TYDZIEŃ ZA TYGODNIEM

 • TYDZIEŃ W PRZEDSZKOLU – „Gimnastyka buzi i języka” – usprawnianie narządów mowy z wykorzystaniem wiersza Koncert Waśkiewicz. Gimnastyka dni tygodnia – słuchanie wiersza I. Dziubek. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego. Rozwijanie pamięci słuchowej poprzez zapamiętywanie dni tygodnia. „Siedem” – zabawa ruchowa.„Laurencja” – pląs taneczny. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • ZIMOWY TYDZIEŃ – Co robią zimą dni tygodnia? – słuchanie wiersza T. Fiutowskiej. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego. „Niedzielne leniuchowanie” – zabawa plastyczna. Rysowanie pastelami na kartonie. przewodnik„Weekend” – rytmy ruchowe wykonywane ciałem. „Pchełki” – gra zręcznościowa. Doskonalenie chwytu pęsetkowego, umiejętne dopasowanie nacisku dłoni do podłoża.
 • BAJKOWY KALENDARZ – Pory roku – osłuchanie z piosenką J. Bernat. Zabawy muzyczno-rytmiczne do piosenki. „Kalendarze” – zabawa słowna. Oglądanie i rozmowa na temat różnych kalendarzy. Poznanie przeznaczenia kalendarzy. Rozwijanie słownictwa dzieci. „Kalendarz pór roku” – zabawa dydaktyczna. Poznanie nazw pór roku, ich charakterystycznych cech oraz cykliczności ich występowania. Rozwijanie umiejętności obserwowania otaczającego świata.
 • DZIEŃ W PRZEDSZKOLU – „Dzień z Tupem” – układanie historyjki obrazkowej. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat. Wdrażania do respektowania umów – sygnalizowanie chęci udzielenia odpowiedzi, spokojne oczekiwanie na swoją kolej. „Najpierw – potem” – zabawa ruchowa. Co robimy w przedszkolu” – zabawy pantomimiczne.
 • CZAS PŁYNIE – „Jak zmierzyć czas?” – burza mózgów. Rozwijanie logicznego myślenia oraz umiejętności uzasadniania swojej wypowiedzi. „Zegary i ich odgłosy” – zabawa słuchowa. Doskonalenie spostrzegawczości słuchowej, umiejętności kojarzenia dźwięku z przedmiotem. „Zegary” – zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami ortograficznymi.

II TYDZIEŃ – WSZĘDZIE BIAŁO

 • GDY ŚNIEG JEST BIAŁY – „Bałwan” – zabawa w kole wg M. Barańskiej. Śnieg słuchanie wiersza L. J. Kerna. „Jaki może być śnieg?” – zabawa słownikowa. Dobieranie zdrobnień do określonych słów. „Jaki jest śnieg” – zabawy badawcze. Poznanie właściwości śniegu.Wdrażanie do uważnego obserwowania wykonywanych doświadczeń. Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • KTO LUBI LODY – Lód – wierszyk do rysowania wg A. Maćkowiaka. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Poziomkowe lody słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią. Zabawy muzyczno-ruchowe – reagowanie ruchem na gamę wznoszącą i opadającą. „Jak powstaje lód?” – zabawa badawcza. Wielozmysłowe badanie właściwości lodu.
 • MROZEM MALOWANE – „Malowane szyby” – oglądanie obrazków przedstawiających wzory malowane na szybach przez mróz. Rozwijanie zainteresowań badawczych dzieci. „Zimowe obrazki” – składanie obrazków z części. Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej.
 • NA DALEKIEJ PÓŁNOCY – „Mapa i globus” – oglądanie mapy fizycznej świata oraz globusa. Rozpoznawanie lodów i wody oraz dwóch biegunów zimna (północny i południowy). „Kto mieszka w krainie wiecznych śniegów?” – wypowiedzi dzieci w oparciu o ilustracje oraz książki. Rozbudzenie zainteresowań przyrodą i życiem ludzi na dalekiej Północy. Poznanie wyglądu i niektórych zwyczajów Eskimosów. Poznanie znaczenia słowa igloo.
 • NA DALEKIEJ PÓŁNOCY – „Zwierzęta dalekiej północy” – zapoznanie z wyglądem i charakterystycznymi cechami zwierząt na podstawie zdjęć, obrazków lub filmu edukacyjnego. Globalne czytanie: mors, foka, pingwiny, kra, woda. „Morsy i pingwiny” – zabawa ruchowa. Naśladowanie ruchem chodu pingwina i morsa.

III TYDZIEŃ – BABCIA I DZIADEK

 • ZABAWY Z BABCIĄ – „Zdjęcia babci i dziadka”– zabawa słownikowa. Oglądanie zdjęć babci i dziadka, rozpoznawanie swoich babć i dziadków, określanie imieniem. Moja babcia – słuchanie wiersza B. Formy. Kształtowanie uczuć przywiązania i szacunku dla najbliższych osób.„Moja babcia” – zabawa plastyczna. Malowanie farbami plakatowymi.
 • UPOMINEK DLA BABCI – List do babci – masażyk wg M. Bogdanowicz. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i orientacji przestrzennej. „Poleczka dla babci” – nauka układu tanecznego do tańca poleczka. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej i tanecznej.
 • ZABAWY Z DZIADKIEM – „Dziadek” – układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego. Rozumienie znaczenia dziadków w życiu dzieci. „Zagadki dziadka” – zabawa słuchowa z wykorzystaniem Magicznego pudełka. Rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci. Kształtowanie umiejętności wiązania dźwięku z przedmiotem.
 • UPOMINEK DLA DZIADKA – Dziadek – słuchanie wiersza M. Pawińskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego. Rozwijanie logicznego myślenia, podkreślenie humorystyki wiersza. Poznanie wyglądu i przeznaczenia krawatu i muchy. „Krawaty i muszki” – zabawa ruchowa. „Obrazek dla dziadka” – składanie obrazków z części. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
 • DZIEŃ BABCI I DZIADKA – „Serduszka dla babci i dziadka” – cięcie nożyczkami po linii krzywej. Sprawne operowanie nożyczkami. Wykorzystanie serduszek do dekoracji sali.

IV TYDZIEŃ – ZIMA MOŻE BYĆ WESOŁA

 • BAŁWANKOWA RODZINA – Bałwankowa rodzina – słuchanie piosenki, zabawa ilustracyjna przy piosence. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej. Rozumienie pojęć: małe, większe, największe.„Bałwanki” – zabawa plastyczna. Lepienie z masy solnej. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci, wyobraźni przestrzennej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • ZABAWY NA ŚNIEGU – „Płatki śniegu” – zabawa oddechowa. Wydłużanie fazy wydechu. „Zabawy na śniegu” – praca z obrazkiem. Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat. „Zimowy sprzęt” – rozwiązywanie zagadek słownych. Poznanie sprzętu zimowego. Globalne czytanie: sanki, narty.
 • ZABAWY NA LODZIE – „Na lodzie” – praca z obrazkiem. Domyślanie się treści ukrytego obrazka. Kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat. Rozwijanie mowy dzieci. Poznanie właściwych form zachowania podczas zabaw zimowych. „Na łyżwach” – zabawa naśladowcza przy muzyce klasycznej. „Zabawy z lodem” – zabawy badawcze. W toku badań ustalenie odpowiedzi na pytania: Lód tonie czy pływa?; Który lód szybciej się rozpuści?. Poznanie właściwości lodu. Wdrażanie do uważnego obserwowania wykonywanych doświadczeń.
 • ZIMOWA OLIMPIADA – „Sporty zimowe” – prezentacja multimedialna. Zapoznanie z zimowymi dyscyplinami sportowymi: narciarstwo zjazdowe, biegowe, skoki narciarskie, jazda figurowa, jazda szybka na lodzie, snowboard, saneczkarstwo, hokej na lodzie, bobsleje, curling. „Rozgrzewka sportowca” – zabawa ruchowa. „Dla kogo ten sprzęt?” – zabawa dydaktyczna. Wzbogacenie słownika o wyrażenia związane z tematem sportów zimowych. „Kim jestem?” – pantomima.
 • BEZPIECZNE ZABAWY – „Bezpieczne zabawy” – zabawa słowna. Uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie. „Kulig” – zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi. Sanki – wierszyk do rysowania wg A. Maćkowiaka. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Tematyka kompleksowa na miesiąc styczeń- język angielski

 1. Hello New vocabulary.
 2. Winter sports and games
 3. Winter animals.
 4. Grandparents are special. Family members.

Wprowadzane słownictwo i wyrażenia:

 • WINTER: Snow, snowflake, snowman, igloo, ice float, hat, mittens, scarf, boots, snow ball, buttons, sticks, rocks, boys, girls, months*
 • WINTER ACTIVITIES: ice skating/ ice skates, skiing/ skis, building a snowman, snow ball fight, ice hockey/ hockey stick, snowboard/ snowboarding sledge/ sledging
 • WINTER ANIMALS : polar bear, penguin, seal, white owl, snow fox, blue whale.
 • FAMILY: mummy, daddy, grandma, grandpa, baby, sister, brother

Wprowadzane piosenki:

 • “Snowman Song” Maple Leaf Learning
 • “I’m a little snowman” Super Simple Songs
 • “5 little Snowman standing in a row” The Kiboomer
 • “Penguin Dance” Pink Fong
 • “Winter Hockey Pockey” The Kiboomers
 • “Grandparents Day Song” The Kiboomers
 • “If you love your funny Granny”
 • “Mittens song” The Kiboomers

Założenia i cele:

 •  Rozpoznają i wykorzystują w zabawie nazwy wybranych słów z zakresu wprowadzonego słownictwa WINTER, WINTER ANIMALS, WINTER ACTIVITIES
 • Rozpoznają i wykorzystują w zabawie słownictwo z  zakresu tematyki:  FAMILY, COUNTING TO 20
 • Potrafią zaśpiewać  piosenkę oraz powiedzieć  rymowankę z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Reagują na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach
 • Reagują na powtarzane polecenia
 • Znają zasady panujące na zajęciach
 • Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach

Tematyka kompleksowa na miesiąc styczeń – język niemiecki

1.”Fruhling,Sommer,Herbst und Winter”-Die Jahreszeiten

2. Ein Kinderball-Fasching

3.”Kugel hier und Kugel da” Winter Spass- zabawy na śniegu

4. Meine Familie-Ein lied fur Oma und Opa

Słownictwo i wyrażenia:

-Der Jahr,Die Jahreszeiten,Fruhling,Sommer,Herbst,Winter

-Fasching,Kinderball,Luftbalons,Masken

– Meine Familie:Mutter,Vatter(Mutti,Vatti),Schwester,Bruder,Tante,Onkle,Oma,Opa

Wprowadzone piosenki:

-“Fruhling,Sommer,Herbst und Winter”

-“Oma und Opa”

-“Kugel hier und Kugel da”

-“Wenn du frohlich bist dann…”

Założenia i cele:

 • Zapoznają się z nowym słownictwem
 • umiejętnie wprowadzają nowo poznane słowa,zwroty i wyrażenia w zabawach
 • potrafi zaśpiewać nowo poznane piosenki
 • reagują na zadane polecenia
 • znają zasady panujące na zajęciach
 • uczestniczą w grach i zabawach