Informacje o grupie

Tematyka kompleksowa na miesiąc styczeń

II TYDZIEŃ: BEZPIECZNE FERIE:

 • „Co to jest śnieg?”- budzenie zainteresowań zjawiskami atmosferycznymi i zmianami zachodzącymi w stanach skupienia, wyglądzie i właściwościach śniegu. Rozwijanie grafomotoryki i percepcji wzrokowej. Doświadczenia ze śniegiem.
 • „Eksperymenty z wodą”- zabawy badawcze. Budzenie ciekawości poznawczej dzieci, rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwowanych zmian, przewidywanie skutków. Monografia litery „Y,y”- analiza i synteza słuchowa wyrazów; próby odczytywania sylab i całych prostych wyrazów z poznanych wcześniej liter, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
 • „Śniegowe gwiazdki”- rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania, podpisywania wzorów cyframi do 3; odkodowywanie, rozwijanie sprawności manualnej, percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • „Kto lubi zimę?” zapoznanie z wyglądem i charakterystycznymi cechami zwierząt zamieszkujących krainę w języku polskim i angielskim; rozwijanie umiejętności argumentowania i swobodnego wypowiadania się w sposób logiczny. Przypomnienie zasad bezpiecznego odpoczynku podczas ferii zimowych.

III TYDZIEŃ: BABCIA I DZIADEK

 • „Dom rodzinny”- zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na temat domu rodzinnego, wspólne formułowanie zasad kulturalnego zachowania wobec starszych ludzi. Osłuchanie się z piosenką : „ Czadowa babcia” i „ Szałowy dziadek”
 • „Zabawy z babcią i dziadkiem”: doskonalenie występu z okazji Dnia Babci i Dziadka, uczenie się tekstów wierszy i piosenek.   Doskonalenie przeliczania w zakresie do 4. Wprowadzenie i monografia litery „B,b”
 • Upominki dla babci i dziadka” : rozmowa z dziećmi na podstawie ich doświadczeń na temat roli dziadków w życiu rodziny; zabawy z czasów małej babci i  małego dziadka- zaznajamianie dzieci z zabawami dziadków z czasów ich młodości. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, klasyfikowania, przeliczania, stopniowania wielkości. Wykonywanie upominków – praca plastyczno- techniczna.
 • Z rodzinnego albumu”- poszerzanie słownika czynnego dzieci o zagadnienie album rodzinny, tworzenie albumu rodzinnego; przeliczanie do 6. Co robimy z babcią i dziadkiem- rozmowa na temat jak dzieci spędzają wolny czas z dziadkami.
 • Upominki dla babci i dziadka”-  wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, kształtowanie odporności na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wykonywanie upominków dla babci i dziadka.

IV TYDZIEŃ: ZIMOWE ZABAWY

 • „Zimowe ubrania”- wyjaśnienie pojęcia hartowanie, kształtowanie umiejętności dobierania ubrań stosownie do pogody i rodzaju aktywności ; zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia. Klasyfikowanie według dwóch i trzech cech.
 • „Moje ulubione zabawy na śniegu” – wdrażania do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu. Zabawy matematyczne z wykorzystaniem pasków matematycznych. Wprowadzenie cyfry 5 w aspekcie kardynalnym, miarowym i porządkowym
 • „Spotkanie z Babcią i Dziadkiem”- uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka- wdrażanie dzieci do świętowania i celebrowania świąt związanych z rodziną, podtrzymywanie więzi między członkami rodziny i pokoleniami.
 • „ Sporty zimowe”- wdrażanie do słuchania tekstów literackich w skupieniu, rozmowa na temat treści opowiadania- doskonalenie umiejętności budowania logicznych odpowiedzi na postawione pytania, ocena zachowania postaci. Zabawy ruchowe z elementem rywalizacji- doskonalenie sprawności fizycznej, orientacji w przestrzeni, koordynacji ruchowej, wzmacnianie odporności emocjonalnej na przegraną.
 • „ Zimowa Olimpiada” – zabawy ruchowe z elementem rywalizacji. Doskonalenie umiejętności współpracy w parach. Układania własnej gry- ściganki, doskonalenie umiejętności planowania, mierzenia i przeliczania oraz dodawania; rozwijanie umiejętności pracy w zespole.

 

 

Tematyka kompleksowa na miesiąc styczeń – język angielski

 1. Hello New vocabulary.
 2. Winter sports and games
 3. Winter animals.
 4. Grandparents are special. Family members.

Wprowadzane słownictwo i wyrażenia:

 • WINTER:

Snow, snowflake, snowman, igloo, ice float, hat, mittens, scarf, boots, snow ball, buttons, sticks, rocks, boys, girls, months*

 • WINTER ACTIVITIES: ice skating/ ice skates, skiing/ skis, building a snowman, snow ball fight, ice hockey/ hockey stick, snowboard/ snowboarding sledge/ sledging
 • WINTER ANIMALS : polar bear, penguin, seal, white owl, snow fox, blue whale.
 • FAMILY: mummy, daddy, grandma, grandpa, baby, sister, brother

Wprowadzane piosenki:

 • “Snowman Song” Maple Leaf Learning
 • “I’m a little snowman” Super Simple Songs
 • “5 little Snowman standing in a row” The Kiboomer
 • “Penguin Dance” Pink Fong
 • “Winter Hockey Pockey” The Kiboomers
 • “Grandparents Day Song” The Kiboomers
 • “If you love your funny Granny”
 • “Mittens song” The Kiboomers

Założenia i cele:

 •  Rozpoznają i wykorzystują w zabawie nazwy wybranych słów z zakresu wprowadzonego słownictwa WINTER, WINTER ANIMALS, WINTER ACTIVITIES
 • Rozpoznają i wykorzystują w zabawie słownictwo z  zakresu tematyki:  FAMILY, COUNTING TO 20
 • Potrafią zaśpiewać  piosenkę oraz powiedzieć  rymowankę z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Reagują na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach
 • Reagują na powtarzane polecenia
 • Znają zasady panujące na zajęciach
 • Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach

Tematyka kompleksowa na miesiąc styczeń – język niemiecki

1.”Fruhling,Sommer,Herbst und Winter”-Die Jahreszeiten

2. Ein Kinderball-Fasching

3.”Kugel hier und Kugel da” Winter Spass- zabawy na śniegu

4. Meine Familie-Ein lied fur Oma und Opa

Słownictwo i wyrażenia:

Der Jahr,Die Jahreszeiten,Fruhling,Sommer,Herbst,Winter

Fasching,Kinderball,Luftbalons,Masken

Meine Familie:Mutter,Vatter(Mutti,Vatti),Schwester,Bruder,Tante,Onkle,Oma,Opa

Wprowadzone piosenki:

 • “Fruhling,Sommer,Herbst und Winter”
 • “Oma und Opa”
 • “Kugel hier und Kugel da”
 • “Wenn du frohlich bist dann…”

Założenia i cele:

 • Zapoznają się z nowym słownictwem
 • umiejętnie wprowadzają nowo poznane słowa,zwroty i wyrażenia w zabawach
 • potrafi zaśpiewać nowo poznane piosenki
 • reagują na zadane polecenia
 • znają zasady panujące na zajęciach
 • uczestniczą w grach i zabawach