Informacje o grupie

Tematyka kompleksowa na miesiąc grudzień

Tydzień I: Świąteczne Pocztówki

 1. Ty też możesz być Mikołajem: ćwiczenia w czytaniu poznanych liter; rozwijanie koordynacji ruchowej i rytmicznej; odkodowywanie;  klasyfikowanie wg dwóch cech; doskonalenie liczenia i przeliczania zbiorów; ćwiczenie pamięci wzrokowej.
 2. Przygotowujemy świąteczne kartki: klasyfikowanie przedmiotów- wskazywanie różnic i podobieństw, ćwiczenie reagowania na sygnały wzrokowe i dźwiękowe, zabawy pozwalające kształtować umiejętności budujące wypowiedzi; wprowadzenie litery „K,k”; porządkowanie zdarzeń w historyjce obrazkowej; zabawy słownikowe i słuchowe- redagowanie treści życzeń.
 3. W kopalni: kształtowanie umiejętności składania według instrukcji; „ Praca w kopalni” rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji; spotkanie z górnikiem i zapoznanie się ze specyfiką jego pracy; globalne czytanie wyrazów; ćwiczenia w liczeniu: wymiana 1 do 1 i 2 do 1; posługujemy się węgielkami jako monetami; ćwiczenia doskonalące umiejętności czytania.
 4. Gdybym był świętym Mikołajem: wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat; doskonalenie percepcji słuchowej; rozwijanie umiejętności wyodrębniania głosek w nagłosie i wygłosie; zapoznanie z historią Świętego Mikołaja, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego prospołeczną postawę; rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych; doskonalenie pamięci słuchowej i poczucia rytmu.
 5. Pomocnicy Mikołaja: rozwijanie umiejętności matematycznych; doskonalenie spostrzegawczości; kształtowanie sprawności fizycznej; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat tekstu literackiego; kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi; utrwalanie w rozmowie i w zabawie postaw prospołecznych; wdrażanie do czytania prostych wyrazów; doskonalenie umiejętności analizy i syntezy wyrazowej; rozwijanie umiejętności twórczego przekształcania przedmiotów codziennego użytku.

Tydzień II: Przygotowania do Zimy:

 1. Jak przetrwać mroźną zimę?: zapoznanie z zimowymi zwyczajami zwierząt leśnych; poznanie charakterystycznych; cech wyglądu i zachowania wybranych gatunków; rozwijanie myślenia logicznego przez zabawy z kodowaniem i klasyfikowaniem oraz rozwiązywanie zagadek słownych.
 2. Zimowe śpiochy: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci; obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie; wyszukiwanie oznak zimy; doskonalenie umiejętności klasyfikowania i przeliczania na konkretach; rozwijanie koordynacji ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych;  kształtowanie umiejętności sceniczno-tetralnych podczas prób do tegorocznych jasełek przedszkolnych.
 3. Goście za oknem: kształtowanie właściwego reagowania na sygnały wzrokowe i dźwiękowe podczas zabaw rytmiczno-ruchowych; przedstawienie naszych umiejętności podczas dnia otwartego w naszym przedszkolu, wprowadzenie cyfry 4; wspólne tworzenie prac plastyczno-manualnych z rodzicami, zabawy z językiem angielskim i niemieckim.
 4. Pomagamy zwierzętom: wprowadzenie litery: „ L,l” , analiza i synteza słuchowo- wzrokowa, ćwiczenia w czytaniu z nowo poznaną głoską; „ Co się pszczołom sni” zabawa dydaktyczna przy muzyce klasycznej; uzupełnianie pokarmu w karmnikach na terenie przedszkola; kształtowanie umiejętności poruszania się zgodnie z instrukcją, doskonalenie umiejętności orientacji w przestrzeni.
 5. Dzień guzika: rozwijanie umiejętności współpracy w większym zespole; wdrażanie do słuchania poleceń ze zrozumieniem; kształtowanie umiejętności dostrzegania reguły i wykorzystania jej podczas rozwiązywania zadań; stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji muzycznej, ruchowej i plastycznej.

Tydzień III i IV: Spotkanie przy wigilijnym stole.

  1. Świąteczne porządki: wdrażanie dzieci do wykonywania poleceń nauczyciela, zachęcanie dzieci do pokonywania własnych słabości, utrwalanie umiejętności przyjmowania podstawowych pozycji wyjściowych; kształtowanie umiejętności  słuchania tekstów literackich i rozmowa na temat wysłuchanych utworów.
  2. W oczekiwaniu na Święta: zapoznanie z wybranymi tradycjami związanymi z okresem Bożego Narodzenia; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum; zachęcanie dzieci do współtworzenia świątecznej atmosfery; próby teatru świątecznego.
  3. Nadchodzą Święta: zachęcanie do włączania się w przygotowania do Świąt; dokonywanie analizy słuchowej zdań; doskonalenie orientacji w przestrzeni podczas zabaw dydaktycznych i zajęć ruchowych; intensywne próby do przedstawienia jasełkowego.
  4. Ubieramy choinkę: stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji ruchowej i plastycznej; kształtowanie myślenia przestrzennego i kreatywnego; wdrażanie do współdziałania w zespole; próba generalna przed występem.
  5. Przy wigilijnym stole: zapoznanie z wybranymi tradycjami bożonarodzeniowymi; rozwijanie kompetencji czytelniczych; zachęcanie do samodzielnego wykonania dekoracji świątecznych; nagranie rodzicom grupowego przedstawienia Jasełek:             „  Witamy w Betlejem!”

Tematyka kompleksowa na miesiąc grudzień – język angielski

 1. Hello Snowman, Reindeer, Santa
 2. Santa, where are you?
 3. Christmas makes me sing.
 4. What do you want for Christmas? Toys vocabulary.

Wprowadzane słownictwo i wyrażenia:

 • Reindeer, snowman, Santa, elf, present, sleigh, rooftop, Merry Christmas!, Happy New Year!,
 • Christmas tree, star, angel, ball, lights, train, rocket, robot, teddy bear, jo-jo, bike, jump rope, car, doll, plane, What do you want for Christmas?
 • Silly, belt, boots, pants, hat, coat, bag, gloves
 • snow, snowflake, snowball, snowman, red hat, white beard, twinkle in his eyes,
 • Christmas stocking, counting 1-10

Wprowadzane piosenki:

 • “Snowman Song” Maple Leaf Learning
 • “Silly Santa” Maple Leaf Learning
 • “Hello/Goodbye Snowman” Super Simple Songs
 • “Ring your bell” Maple Leaf Learning
 • “ S-A-N-T-A!”- Super Simple Songs
 • “I’m a little snowman” Super Simple Songs
 • “Santa, where are you?” Super Simple Songs
 • “What do you want for Christmas” Super Simple Songs
 • “We wish you a Merry Christams” Super Simple Songs
 • “Christmas makes me sing”
 • “5 little Snowman standing in a row” The Kiboomer
 • “ 10 Little elves” Super Simple Songs

Wprowadzane rymowanki:

Twinkle, twinkle Christmas Star,

Way up high is where you are

Shining bright for all to see

On the top of our tree.

Twinkle, twinkle Christmas Star,

Way up high is where you are

Tematyka kompleksowa na miesiąc grudzień  – język niemiecki

Tematy:

 1. DER WINTER KOMMT/IDZIE ZIMA
 2. DER NIKOLAUS/MIKOŁAJ
 3. WEIHNACHTEN/BOŻE NARODZENIE
 4. WINTERSPORTARTEN/SPORTY ZIMOWE

Słownictwo i wyrażenia:

 • DER WINTER KOMMT/IDZIE ZIMA: die Jahreszeiten, der Winter, der Schnee, die Schneeflocke, es schneit, eiskalt, das Eis, der Schneemann, einen Schneemann bauen
 • DER NIKOLAUS/MIKOŁAJ: der Nikolaus, das Geschenk, die Süßigkeiten, der Sack, das Rentier, der Schornstein, die Bäckerei, die Kekse, die Mütze, der Bart
 • WEIHNACHTEN/BOŻE NARODZENIE: das Weihnachten, der Tannenbaum, die Weihnachtskugel, die Weihnachtsbaumkette, die Weihnachtslieder, die Kekse backen, die Oblate teilen
 • WINTERSPORTARTEN/SPORTY ZIMOWE: der Wintersport, der Eislauf, das Skifahren, die Skischuhe, der Skianzug, das Skibergsteigen, Schlittschuh laufen, rodeln

Piosenki:

 • Weihnachtszeit
 • Wenn es schneit
 • Winterkinder
 • In der Weihnachtsbäckerei
 • Abc, die Katze lief im Schnee
 • Kling, Glöckchen, klingelingeling
 • Guten Tag, ich bin der Nikolaus

Założenia i cele:

  • Rozpoznają i wykorzystują w zabawie nazwy wybranych słów z zakresu wprowadzonego słownictwa
  • Reagują na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach
  • Reagują na powtarzane polecenia
  • Znają zasady panujące na zajęciach
  • Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach