Informacje o grupie

Tematyka kompleksowa na miesiąc maj

TYDZIEŃ I: NOWINKI Z  WIEJSKIEGO PODWÓRKA

 • Jakie zwierzęta spotkamy na wiejskim podwórku?: Oglądanie obrazków przedstawiających zwierzęta hodowane na wsi, nazywanie ich, zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na temat ich wyglądu, miejsc, w jakich można je spotkać; wspólne wykonywanie gazetki tematycznej. Wprowadzenie litery F,f  Metodą Dobrego Startu.
 • Głosy zwierząt z wiejskiego podwórka: Rozróżnianie i naśladowanie głosów wydawanych przez zwierzęta hodowane na wsi. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza Teresy Fiutowskiej: „Podwórkowa awantura”, Ćwiczenia słownikowe i dźwiękonaśladowcze.
 • Rodzice i ich dzieci: Zapoznawanie z wybranymi przysłowiami, których bohaterami są zwierzęta; wyjaśnianie ich znaczenia. Opowiadanie historyjki obrazkowej Na wsi. Cel: zapoznanie z rodzinami zwierząt; nazywanie rodziców i ich dzieci.
 • Skąd to mamy?: Określanie korzyści wynikających z hodowli zwierząt. Wykonywanie w zespołach twarożków smakowych. Cel: podkreślanie wartości zdrowego odżywiania się. Przygotowania do przedstawienia na Dzień Rodziny

TYDZIEŃ II: ZWIERZĘTA NA ŁĄCE.

 • Krecia robota: Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, uświadomienie znaczenia zmysłów dla funkcjonowania ludzi i zwierząt, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie kompetencji językowych.
 • Z wizytą u mrówek: Zapoznanie z budową i zwyczajami mrówek metodą projektu. Tworzenie mrowiska- praca własna dzieci. Wprowadzenie litery H,h Metodą Dobrego Startu. Analiza i synteza sylabowa i głoskowa wybranych wyrazów.
 • Jak to z żabką było?: Słuchanie opowiadania Jadwigi Korczakowskiej Dziwne zielone. Cel: zapoznanie z cyklem rozwojowym żaby. Matematyczne żaby- doskonalenie umiejętności matematycznych, rozwiązywania prostych zadań z treścią- przeliczanie w zakresie do 10.
 • Barwa ochronna: Rozmowa na temat znaczenia barwy ochronnej zwierząt, na podstawie motyli i żab. Cel: zwracanie uwagi na przystosowanie zwierząt do życia w danym środowisku.
 • Pszczoły są ważne: Wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich roli w przyrodzie, rozwijanie empatii i troski o owady  oraz środowisko przyrodnicze, poszerzanie słownika biernego i czynnego, stymulowanie rozwoju mowy, zachęcanie do  podejmowania prób czytania.

TYDZIEŃ III: POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY

 • Dla wspólnego dobra: Przybliżanie wiadomości na temat wybranych zawodów. Słuchanie wiersza Juliana Tuwima Wszyscy dla wszystkich. Cel: przybliżanie wiadomości na temat wybranych zawodów. Uświadamianie znaczenia pracy dla ludzi.
 • W pracowni krawieckiej: Rozwiązywanie zagadek słownych – rozpoznawanie zawodów na podstawie słownych opisów. Rozmowa na temat obrazków W pracowni krawieckiej. Cel: zapoznanie z pracą krawcowej. Wizyta Pani Magdy ze swoją maszyną
 • W sklepie: Zapoznawanie z monetami o nominałach: 1 zł, 2 zł, 5 zł, i banknotem o nominale 10 zł. Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10, rozwijanie umiejętności liczenia. Próby do przedstawienia z okazji Dnia Rodziny.
 • Skąd się bierze chleb?: Historyjka obrazkowa Jak powstaje chleb. Cel: zapoznanie z etapami powstawania chleba. Pieczenie własnego chleba przez przedszkolaki
 • Kim będziemy w przyszłości?: Rozmowa na temat zawodów, jakie dzieci chciałyby wykonywać w przyszłości. Cel: zachęcanie do wypowiedzi na temat przyszłości.

TYDZIEŃ IV:  NASI KOCHANI RODZICE

 • Jacy są nasi rodzice?: Tworzenie z obrazków, zdjęć z gazet puzzli przedstawiających sceny z życia rodziców. Podawanie imion swoich mam i tatusiów; dzielenie tych imion na sylaby i na głoski. Rozmowa na temat: Dlaczego kochamy rodziców, a oni kochają nas. Cel: stwarzanie sytuacji do dzielenia się opiniami na temat swoich rodziców.
 • Nasze zabawy z rodzicami: Wspólne odszukiwanie w kalendarzu dni 26 V (Dzień Matki) i 23 VI (Dzień Ojca). Opowiadanie o rodzinie przedstawionej na zdjęciu. Oglądanie obrazków przedstawiających dzieci z rodzicami. Słuchanie opowiadania Ireny Landau Wróżka Weronika. Cel: wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami. Wykonywanie prezentu dla rodziców z okazji ich święta. Cel: rozwijanie sprawności manualnej.
 • Jakie są nasze mamy? : Zabawa twórcza Jak przekazać rodzicom wiadomość, nie używając słów? Oglądanie zdjęć przedstawiających mamy i tatusiów w różnych etapach ich życia. Układanie ich, zaczynając od zdjęć rodziców w najmłodszym wieku, do zdjęć, na których rodzice są najstarsi. Przygotowania do występu na dzień Rodziny.
 • Jaki jest mój tata: Rysowanie swojego taty. Przedstawianie go imieniem, nazwiskiem, podawanie jego wieku. Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Dla mamy i taty. Cel: wypowiadanie się na temat mamy i taty.
 • Dzień Rodziny: Przedstawienie z okazji Dnia Rodziny.

Tematyka kompleksowa na miesiąc maj – język angielski

 1. Farm animals.
 2. 5 little speckled frogs.
 3. I love my parents.
 4. My home.

Wprowadzane słownictwo i wyrażenia:

*– średniaki i starszaki

Farm animals:

Cow, pig, hen, rooster, sheep, horse, duck, cat, dog, goat, donkey, barn, farmer, tractor, hay*, chick*, calf*, piglet*, lamb*, duckling*,kid* , turkey*, seed*,  corn* animal sounds.

Frogs: speckled frogs, log, pond, tadpole*, eggs*, toad*

Parents day: mommy, daddy, I love you, hug, kiss

Home: living room, kitchen, bedroom, bathroom, toilet, dining room, wall, window, floor, door, attic*, garage*,

Wprowadzane piosenki:

 • “Old McDonald had a farm” Super Simple Songs
 • “Old McDonald had a farm”- Kiboomers
 • „Grandpa’s Farm Song”- Kiboomers
 • „The animals on a farm”- Super Simple Song
 • “What’s in the Window?” – Farm Animals | Fun Kids English
 • “The Farmer In The Dell” Super Simple Songs
 • “What Do You Hear?” Super Simple Songs
 • “Five little speckled frogs”- Super Simple Songs
 • “I love my mommy/ daddy”- Kiboomers
 • „Happy Mother’s Day”- M
 • “Wind the bobbin up” Pomelody

Books:

“What the ladybird heard?”- Julia Donaldson

Tematyka kompleksowa na miesiąc maj – język niemiecki

Tematy:

 1. Körperteile – części ciała
 2. Kleidung – ubrania
 3. Ich bin froh! – Emocje i uczucia
 4. Am Spielplatz – Na placu zabaw (Aktywności na świeżym powietrzu)

Słownictwo i wyrażenia:

 1. Körperteile – części ciała: Auge (oko), Nase (nos), Finger (palec), Fuss (stopa), Hand (ręka), Ohr (ucho), Gesicht (twarz), Mund (usta), Bein (noga), Haare (włosy), Zahn (ząb), Zahne putzen – myć zęby, Hande waschen – myć ręce
 2. Kleidung – ubrania: das T-shirt, die Hose (spodnie), der Rock (spódniczka), das Kleid (sukienka), die Socke (skarpetki), die Schuhe (buty), die Jacke (kurtka), der Schal (szalik), Ich ziehe… an – Ubieram…
 3. Ich bin froh! – Emocje i uczucia: lächelnd – uśmiechnięty, froh – zadowolony, traurig – smutny, müde – zmęczony, glücklich – szczęśliwy, wutend – zły,
  Zwroty: Ich bin… – Jestem.. Wann bist du… ? Kiedy jesteś…?
 4. Am Spielplatz – Na placu zabaw: der Spielplatz – plac zabaw, die Rutsche-zjeżdzalnia der Ball – piłka, die Schaukel – huśtawka, das Spirngseil – skakanka, der Sandkasten – piaskownica, laufen – biegać, springen – skakać, singen – śpiewać, spielen – grać

Piosenki:

 • Kopf, Schulter, Knie and Fuß
 • Körperteil Blues
 • Ich bin groß
 • Robo – Gehen wie ein Roboter 
 • Clothes – Die Kleidung
 • Nein, nein, nein! – Neue Kleidung

Założenia i cele:

 • Rozpoznają i wykorzystują w zabawie nazwy wybranych słów z zakresu wprowadzonego słownictwa
 • Reagują na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach
 • Reagują na powtarzane polecenia
 • Znają zasady panujące na zajęciach
 • Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach