Informacje o grupie

Tematyka kompleksowa na miesiąc marzec

Tydzień 1: Oznaki wiosny

 • W marcu jak w garncu: Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Monografia litery: G,g. Rozmowa na temat nazwy miesiąca i przysłowia. Zabawy słownikowe.
 • Kalendarz pogody: Przypominanie nazw dni tygodnia Czytanie globalne nazw dni tygodnia. Usprawnianie logicznego myślenia u dzieci. Wykonanie kalendarza pogody. Kształtowanie poczucia rytmu poprzez piosenkę: Liczenie kukułki.
 • Ubranie odpowiednie do pogody: Nabywanie przeświadczenia o konieczności ubierania się stosownie do pory roku i pogody. Doskonalenie umiejętności określania części wspólnej zbioru na przedmiotach. Doskonalenie umiejętności klasyfikacji. Przeliczanie w granicach 7, odwzorowywanie liczby za pomocą ruchu. Praca plastyczno-techniczna.
 • Wszystko się budzi: Ćwiczenie refleksu, koordynacji wzrokowo-ruchowej: Gra w zielone. Praca z wierszem: Wiosenny wietrzyk- ilustrowanie treści wiersza muzyką graną na różnych instrumentach. Zajęcia z Ruchu rozwijającego.
 • Szukamy oznak wiosny : Co lubi wiosna- zabawy słownikowe- wzbogacanie słownika czynnego dzieci., przeliczanie w zakresie 7, posługiwanie się cyframi. Zabawa przy muzyce Antonia Vivaldiego z cyklu Cztery pory roku- Wiosna. Doskonalenie sprawności motorycznej.

Tydzień 2: Wszystko rośnie

 • Wiosenne kwiaty: Obchodzimy Dzień Kobiet w naszej grupie. Rozmowy z dziećmi na podstawie wiersza Wiosenne Kwiaty oraz ilustracji do niego. Rozwiązywanie zagadek słuchowych. Doskonalenie umiejętności przeliczania, porządkowania rosnąco elementów zbioru, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Kwiaty z cebuli: Rozwiązywanie rebusu słuchowego. Rozmowa o cebulach spożywczych i kwiatowych, Co jest cebuli potrzebne do życia- zabawa badawcza. Doskonalenie umiejętności poruszania się w ograniczonej przestrzeni. Usprawnianie percepcji słuchowej, monografii litery C,c na podstawie wyrazów cebula, Celina. Próby odczytywania sylab z poznanych wcześniej liter i całych prostych wyrazów. Zapoznanie z instrumentem muzycznym perkusyjnym dzwonki diatoniczne- omówienie budowy, źródła dźwięku, sposobu gry na instrumencie. Swobodna ekspresja muzyczna na instrumencie
 • W kwiaciarni: Rozwijanie logicznego myślenia poprzez zabawę. Korelacja muzyki z plastyką na podstawie doświadczeń wzrokowych. Wycieczka do pobliskiej kwiaciarni- zapoznanie dzieci z punktami usługowo- handlowymi, poszerzanie wiedzy dzieci na temat środowiska lokalnego. Odzwierciedlanie liczebności zbioru na zbiorach zastępczych. Rozwijanie percepcji wzrokowej.
 • Zakładamy wiosenną hodowlę: zabawy badawcze, poszerzanie wiedzy dzieci na temat świata roślin. Rozwijanie słownika czynnego dzieci. Ćwiczenia w czytaniu, odczytywanie instrukcji obrazkowo-literowej. Rozwijanie odporności dzieci i sprawności ruchowej podczas zabaw na świeżym powietrzu. Ćwiczenia usprawniające pracę warg i języka. Rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników.
 • Z wiosną dzieci rosną: Zabawy orientacyjno-porządkowe, Doskonalenie sprawności motorycznej dzieci. Doskonalenie umiejętności dodawania na zbiorach zastępczych. Nauka piosenki Polka fasolka. Zajęcia kulinarne- wykonywanie kolejnych czynności według instrukcji nauczyciela.

Tydzień 3: Pracowita wiosna

 • Wiosenne porządki w domu: Praca z wierszem Jana Brzechwy Wiosenne porządki. Rozmowa z dziećmi na temat wiosennych porządków domowych. Ćwiczenie pamięci wzrokowo-słuchowej. Zabawy utrwalające umiejętność przeliczania, pojęcie zbioru 7-elementowego, dopisywanie zbiorów za pomocą cyfr, stosowanie znaku =. Usystematyzowanie wiadomości dzieci dotyczących wpływu czystości i higieny w najbliższym otoczeniu na nasze zdrowie.
  Porządki w ogródku: Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie tekstów literackich. Praca z obrazkiem przedstawiającym wiosenne prace w ogrodzie. Rozpoznawanie i nazywanie narzędzi ogrodniczych. Dokonywanie syntezy słuchowej wyrazów. Rozpoznawanie kierunków na kartce, rysowanie według instrukcji, Orientacja w przestrzeni.
  Co się dzieje w szklarni?: Zabawa badawcza: zapoznanie z wyglądem cieplarni i znaczeniem upraw szklarniowych. Przygotowywanie do sadzenia i wysiewu roślin w kąciku przyrodniczym. Eksperyment, określanie warunków niezbędnych do życia roślinie ( światło, woda, temperatura). Nauka gry fragmentu melodii refrenu piosenki. Zabawy z elementami równowagi.
 • Co się dzieje w ptasich gniazdach?: Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu Gniazdo nad głową z Przygód kilka wróbla Ćwirka. Rozwiązywanie zagadek na temat wiosennych ptaków, rozpoznawanie ptaków po wyglądzie. :Lepienie ptaków w gniazdach z plasteliny lub masy solnej.
  Powitanie Pani Wiosny: Gry i zabawy z całą społecznością przedszkola i udział w uroczystości powitania Wiosny, Wspólny, kolorowy przemarsz ulicami najbliższej okolicy przedszkola.

Tydzień 4: Wiosną drzewa się zielenią

 • Każdy inny wszyscy tacy sami: Wspólne świętowanie Światowego Dnia Zespołu Downa. Każde dziecko ubiera dwie różne skarpetki. Uczymy się tolerancji i akceptacji oraz rozmawiamy z dziećmi o tym czym jest Zespół Downa.
 • Nasze kwiaty: Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, ćwiczenie słuchu fonemowego – wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie; doskonalenie umiejętności wyodrębniania i ustalania liczby sylab w wyrazie; rytmizowanie tekstów oraz tworzenie własnych rymów; doskonalenie precyzji posługiwania się narzędziami ogrodniczymi; wdrażanie do umiejętności postępowania zgodnie z instrukcją słowną
 • Co słychać w przyrodzie?: Zachęcanie do aktywnego słuchania muzyki klasycznej; doskonalenie percepcji słuchowej; rozwijanie twórczego myślenia. kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez obcowanie z muzyką klasyczną; doskonalenie umiejętności reagowania na instrukcje słowne; zachęcanie do swobodnej improwizacji ruchowej przy muzyce; ćwiczenie umiejętności wyodrębniania głosek w nagłosie i wygłosie; stworzenie okazji do kreatywnego wykorzystania odpadów.
 • Marzec Czarodziej: Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia; odczuwanie radości i przyjemności ze wspólnych zabaw w gronie rówieśników. Zabawy z rytmem i muzyką. Zajęcia z ruchu rozwijającego metodą W. Sherborne.
  Spotkanie na łące: Sensoplastyka. Malowanie wiosennego pejzażu do muzyki na folii spożywczej. wzbogacanie wiedzy przyrodniczej; rozwijanie umiejętności matematycznych, kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

 

Tematyka kompleksowa na miesiąc marzec – język angielski

ZAŁOŻENIA (lub CELE)TEMAT

WPROWADZANE SŁOWNICTWO

i WYRAŻENIA

REALIZOWANY MATERIAŁ
*Witają i żegnają się języku angielskim

* Rozpoznają i wykorzystują w zabawie nazwy wybranych słów z zakresu wprowadzonego słownictwa SPRING

 

*Rozpoznają i wykorzystują w zabawie słownictwo z  zakresu tematyki: Body, Food

 

* Poznają kulturę  Wielkiej Brytanii poprzez opowieść o  celebrowaniu St. Patrick’s Day

*Reagują na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach

*Reagują na powtarzane polecenia

 

*Znają zasady panujące na zajęciach

*Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach

 

Body vocabulary and songs

 

New Vocabulary- Spring.

 

Spring Animals- Bugs

 

Bugs in a jar

 

A very hungry caterpillar

 

St. Patrick’s Day

 

I can sing a rainbow.

 

Food vocabulary and songs

 

 

 

 

 

 

 

 

BODY: head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose, chin,  arms, legs, foot, fingers, hair, bottom, tummy, belly button

 

SPRING: spider, fly, beetle, frog, butterfly, ladybird, bee, frog, snail, flower, watering can, rainbow, dragonfly, grasshopper, snail, wasp, caterpillar

 

St. Patrick’s Day:

Leprechaun, pot of gold, coin,  horseshoe, shamrock

A very hungry caterpillar:

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzane piosenki:

Head shoulders knees and toes  Super Simple Song

Pinochio Super Simple Songs

Busy Body Jo Jingles

Open Close Maple Leaf Learning

Bubble Bubble Sticky Gum  The Learning Station

Herman the Worm  The Learning Station

5 Little Speckled Frogs Super Simple Songs

I Can Sing a Rainbow  The Kiboomers

Spring is Here The Learning Station

Spring in my step Happy Song For Kids

Do You Like Broccoli Ice Cream Super Simple Songs

 

Realizowane projekty:

St.Patrick’s Day

I can see a rainbow

 

Książeczki obrazkowa:

A very hungry caterpillar  Eric Carle

 

Video:

A very hungry caterpillar

 

Science Project:

Rainbow colours

Tematyka kompleksowa na miesiąc marzec – język niemiecki

Tematy:

 1. DAS WETTER
 2. DER FRUEHLING IST DA
 3. ICH LIEBE MEINE FAMILIE
 4. OSTERHASE HANS

Słownictwo i wyrażenia:

 • DAS WETTER – die Sonne, die Bewolkung, der Regen, der Schnee, das Gewitter, Zwroty: Es schneit, Es scheint, Es regnet, Es ist sehr kalt, Es ist heiz. Mein Lieblingsjahreszeit ist…
 • DER FRUHLING IST DA! – die Jahreszeiten: der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter, die Tulpe, der Marienkafer, die Hyazitnhe, der Vogel, die Blumen. Es riecht nach..
 • ICH LIEBE MEINE FAMILIE: die Mutter, der Vater, die Oma, der Opa, die Schwester, der Bruder, die Cousine, der Cousin
 • OSTERHASE HANS – Ostern, Osterhase, Ostereier, Korb, Geschenke, Süßigkeiten, malen, die Familie, der: Montag, Dienstag, Mittwoch, Dienstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Am Samstag…, Am Sonntag.

Piosenki:

Ich lieb den Frühling

– Immer wieder kommt ein neuer Frühling

– Ich kenne Blumen

– Winter ade

– Osterhaschen, groß und klein

– Hei, lustig, ihr Kinder..

Założenia i cele:

  • Rozpoznają i wykorzystują w zabawie oraz podczas powtarzanych czynności słownictwo z zakresu tematyki 
  • Potrafią wyrazić i opisać towarzyszące emocje oraz zapytać o nastrój koleżanki i kolegów
  • Rozpoznają i wykorzystują w zabawie nazwy wybranych słów z zakresu wprowadzonego słownictwa
  • Reagują na powtarzane polecenia
  • Reagują na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach
  • Znają zasady panujące na zajęciach
  • Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach