Personel

Kadra pedagogiczna Przedszkola Bim Bom to nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi.

To zespół młodych, wykształconych i kreatywnych pedagogów, którzy dbają o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.

To osoby, które nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wspomagania rozwoju sensorycznego, terapii pedagogicznej – logopedycznej i behawioralnej oraz dogoterapii, a także psychologii.

To osoby, które w swojej pracy wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka.

To nauczyciele z pasją, których misją jest towarzyszenie dziecku w jego indywidualnym rozwoju, niesienie pomocy i wspieranie w trudnych sytuacjach.

Nasza kadra

DYREKTOR PRZEDSZKOLA, psycholog, terapeuta dzieci i rodziny – mgr Mirosława Mańka-Lemberska

ZASTĘPCA DYREKTORA – mgr Kornelia Kornuta

GRUPA „STARSZAKÓW”

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Dominika Łukaszewicz

Pomoc nauczyciela
mgr Sylwia Tkocz

mgr Aneta Chrzanowska

 

GRUPA „ŚREDNIAKÓW”

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
lic. Klaudia Kramliczek

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Martyna Krzyżostaniak

GRUPA „MALUSZKÓW”

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
lic. Weronika Gruszka

Pomoc nauczyciela
Katarzyna Faucz

KLUB DZIECIĘCY: Martyna Buszka, Małgorzata Bartmanowicz

Nauczyciel języka niemieckiego

mgr Dorota Wawrzyczek-Antończyk

Sabina Somerlik-Guzy

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Dominika Łukaszewicz

Nauczyciel religii
mgr Renata Bienek

Nauczyciel tańca – Natalia Gałuszka

Terapia logopedyczna
logopeda – neurologopeda– mgr Ewa Skupień

logopeda –  surdeologopeda – mgr Aleksandra Węgrzyk

Fizjoterapia
Wspomaganie rozwoju sensorycznego dzieci – mgr Agnieszka Mazelanik

Wspomaganie rozwoju sensorycznego dzieci – mgr Sylwia Olesińska-Myśliwiec

Dogoterapia i terapia behawioralna
Tyflopedagog, Oligofrenopedagog – mgr Magdalena Malok