Informacje o grupie

Tematyka kompleksowa na miesiąc wrzesień

Tydzień I: Pierwsze dni w przedszkolu

Pierwszy dzień w przedszkolu: Zabawy integracyjne. Zabawy i ćwiczenia ułatwiające poznanie się dzieci i ich adaptację w przedszkolu.

Poznajmy się :  Zabawy i ćwiczenia integracyjne.  Zabawa ułatwiająca poznanie i zapamiętywanie imion dzieci Powitanie. Zabawa ruchowo – naśladowcza Pokaż, jak to robię. Bajka terapeutyczna na pierwszy dzień w przedszkolu. Zabawy rozwijające ekspresję ,,bańki mydlane’’. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

Dbam o higienę : Zapoznanie dzieci z zasadami przebywania w placówce przedszkolnej. Pokaz prawidłowego mycia rąk na podstawie bajki edukacyjnej. Zabawy muzyczno – ruchowe.

Tydzień II: Witamy w przedszkolu

Jestem przedszkolakiem: Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa. Zabawy ruchowe ze śpiewem. Słuchanie piosenki Jestem przedszkolakiem. Rozmowa na temat znaczków rozpoznawczych wyjaśnienie, do czego służą. Zabawy muzyczno ruchowe.

Nasze przedszkole: Zabawy integracyjne grupę. Spacerkiem po naszym przedszkolu, poznawanie kącików zainteresowań – omówienie sposobu korzystania z nich. Zabawy ruchowe co robią dzieci w przedszkolu.

Przedszkolne zasady: Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów, zasad regulujących współżycie w grupie. Kodeks przedszkolaka. Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji podejmowanie prób wspólnych zabaw. Praca plastyczna odbijanie farbą dłoni. Zabawy muzyczno – ruchowe.

Nasze zabawki: Zabawy integracyjne. Zabawa relaksacyjna Kołysanie ramionami. Omówienie zasad obowiązujących w naszej Sali. Zabawa orientacyjno –porządkowa zabawka ma swoje miejsce. Ćwiczenia warg Ćwiczymy wargi. Zabawy ulubioną zabawką.

Dzień w przedszkolu: Zabawy muzyczno ruchowe. Przedstawienie rytmu dnia w przedszkolu. Dostrzeganie rytmu i stałości następstwa dnia i nocy. Zabawa dydaktyczna dzień/noc.

Tydzień III: Moja droga do przedszkola

Pan Świetlik: Zabawa tematyczna Ruch uliczny. Zabawa konstrukcyjna Budujemy parkingi. Ćwiczenie słuchu fonematycznego – Jaki to samochód? Ćwiczenia logopedyczne. Zabawa ruchowe. Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller Pan Świetlik. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. Zaznajomienie dzieci z numerem alarmowym 112. Cel: zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze. Zabawa orientacyjno- -porządkowa Na ulicy. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Raz, dwa, trzy… policjant patrzy, zabawa bieżna Wyścigi samochodów. Zabawa naśladowcza Myjnia samochodowa. Obrysowanie kształtu samochodu i wózka. Nazywanie pojazdów, dzielenie ich nazw rytmicznie (na sylaby), rysowanie po śladzie.

Na skrzyżowaniu: Rozmowa na temat bezpieczeństwa drogowego – ustalenie Kodeksu bezpiecznego przedszkolaka. Zabawa dydaktyczna Pierwsza pomoc. Zabawa ruchowa z zestawu zabaw ruchowych. Przypomnienie zasad zgłaszania wypadku służbom ratowniczym pod numerem 112. Nauka refrenu piosenki Na skrzyżowaniu i zabawy rytmiczne przy piosence. Cel: rozwijanie poczucia rytmu. Zabawa ruchowa Czerwone światło – stój! Gra w kolory, zabawa ruchowa Rowerzyści.  Zabawa dydaktyczna Światła drogowe mrugają do nas. Utrwalanie nazw kolorów świateł sygnalizatora. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Kolorowanie rysunków. Ćwiczenie precyzji dłoni – kolorowanie, liczenie do 4 i porównywanie liczebności – stosowanie pojęć więcej, mniej. Zabawa rytmiczna przy piosence Na skrzyżowaniu Zabawa rytmiczna Dyrygent.

Przedszkolaki poznają znaki:  Nauka pierwszej zwrotki piosenki Na skrzyżowaniu. Zabawa swobodna Skrzyżowanie. Zabawa ruchowa Pojazdy.  Rozmowa o bezpieczeństwie na drodze – Strażnicy drogi. Zabawa skoczna Pasy na drodze. Loteryjka Znaki przy drodze. Cel: kształtowanie umiejętności stosowania się do uzgodnionych reguł gry. Zabawa orientacyjno-porządkowa Policjant na drodze.  Zabawa Prowadź do… Zabawy swobodne w kąciku zabawek. Ćwiczenia graficzne – rysowanie po kratkach. Zabawa ruchowa Pobaw się z nami.

Przejście dla pieszych: Zabawa dydaktyczna Segregowanie samochodów. Zabawa konstrukcyjna Garaż dla samochodów. Ćwiczenie spostrzegawczości – układanie puzzli z samochodami. Nauka II zwrotki piosenki Na skrzyżowaniu.  Omówienie ilustracji przedstawiającej ruch uliczny. Ćwiczenia słownikowe Zebra. Zabawa porządkowa Przeprowadź mnie przez jezdnię. Cel: wdrażanie do praktycznego stosowania zasad ruchu drogowego. Praca plastyczna Przejście dla pieszych – odciskanie dłoni maczanych w białej farbie na czarnym kartonie. Spacer w pobliżu przedszkola, wyszukiwanie znaku: przejście dla pieszych. Ćwiczenie grafomotoryczne – Koła, pasy, samochody. Oglądanie książek o samochodach. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze – Odgłosy pojazdów.

Jestem bezpieczny na drodze: Zabawa dydaktyczna Gdzie schowałam…? Oglądanie zdjęć/obrazków różnych środków lokomocji (określanie położenia). Zabawa orientacyjno-porządkowa Figury. Praca z obrazkami. Zabawa orientacyjno-porządkowa Na ulicy. Zabawa dydaktyczna – Gra w kolory. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa rozwijająca reakcję na sygnał dźwiękowy – Jedź! Stój!, zabawa ruchowa ze śpiewem – Jedzie pociąg z daleka, zabawa uspokajająca – Marsz. Zabawa ruchowo-naśladowcza Rowery. Praca plastyczna Moja droga do przedszkola. Zabawa Żwir i piasek.

Tydzień IV: Idzie jesień… przez las, park 

Park jesienią: Zabawa sensoryczna Jesienne owoce. Ćwiczenia logopedyczne. Ćwiczenia oddechowe – Listki. Rozmowy indywidualne w kąciku książki. Wysłuchanie opowiadania A. Widzowskiej Kasztany. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. Nauka na pamięć wiersza A. Widzowskiej. Cel: rozwijanie pamięci. Zapoznanie z oznakami jesieni w parku. Zabawa ruchowa Jesienny spacer. Zabawa z elementem celowania – Kasztany, zabawa bieżna Jesienny bukiet. Zabawa rytmiczna do wiersza. Zabawa badawcza Co jest w pudełku?  Przyklejanie obrazków kasztanów i liści w rytmie: kasztan – liść – kasztan – liść… Łączenie liści z owocami drzew. Określanie koloru liści. Kolorowanie liści.

Dary pani Jesieni: Zabawa twórcza Jesienne obrazy. Stworzenie jesiennego kącika przyrody. Zabawa inicjująca Liście. Wysłuchanie piosenki Jesień. Odtwarzanie odpowiednich fragmentów piosenki, połączone z wykonywaniem poleceń N. Cel: utrwalanie tekstu piosenki i powiązanie z konkretnymi przedmiotami. Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał – Listki na wietrze. Zapoznanie z wyglądem kołatki i sposobem gry na niej. Zabawa w grupach – Mali poszukiwacze oraz tworzenie bukietów ze znalezionych liści. Zabawa ruchowa utrwalająca sposób ustawiania się – Koło, pociąg, wąż… Zabawa plastyczna Kalkowanie liści. Swobodne rozmowy N. z dziećmi na temat widoku za oknem i jesiennej pogody.

Skarby Jesieni: Recytowanie wiersza A. Widzowskiej, z inscenizowaniem słów ruchem. Ćwiczenia oddechowe z jednorazową chusteczką higieniczną – Wiaterek. Zabawa ruchowa przy muzyce – Liść tańczący na wietrze. Zabawa dydaktyczna Jesienna gra. Segregowanie liści według wielkości. Cel: rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wielkość. Klasyfikowanie liści według kształtu i wielkości, rozróżnianie koloru żółtego. Gra dydaktyczna Kto ma więcej? Nauka pierwszej zwrotki piosenki Jesień.

Grzybobranie: Nauka drugiej zwrotki piosenki Jesień. Zabawa grupowa w kole – Znajdź kasztan. Zabawa ćwicząca pamięć – Liść za liść. Zabawa integracyjna Spacer po lesie. Rozmowa kierowana podczas oglądania atlasu grzybów. Dostrzeganie i kontynuowanie rytmu – Chodniczek z grzybków. Praca plastyczna Grzybobranie – z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych. Zabawa ruchowa Grzybek. Cel: poszerzanie doświadczeń plastycznych. Kolorowanie sylwety muchomora, układanie rytmu z rysunków grzybów (mały, duży). Nazywanie grzybów. Kolorowanie rysunku według wzoru. Wskazywanie grzybów  określanie ich wielkości: duży, mały. Ćwiczenia relaksacyjne Masażyk. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

Jesienne ludziki:  Ćwiczenie manualne z wykorzystaniem plasteliny – Kasztanowe piłeczki. Swobodne improwizacje ruchowe przy piosence Jesień. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej – Z czego jest zrobiony ten ludzik? Praca plastyczna Kolorowe liście. Cel: rozwijanie zdolności manualnych i drobnych ruchów rąk. Dobieranie obrazków w pary. Oglądanie obrazka, tworzenie takich samych rzeczy jak na obrazkach; mówienie, z czego są zrobione rzeczy przedstawione na obrazku. Śpiewanie piosenki Jesień.

Tematyka kompleksowa na miesiąc wrzesień – język angielski

 1. Hello colours!
 2. Verbs in action.
 3. Dot Day.
 4. Counting to 5/ 10*.

Wprowadzane słownictwo i wyrażenia:

 • hello everyone, welcome, how are you?*
 • Yellow, blue, red, green, orange, purple, pink, brown, black*. Can you see something….( blue)?, Find something…(yellow)! Freeze*
 • Action verbs: sit down, stand up, stand in a circle, please be quiet, clap your hands, stomp your feet, touch your nose, walk, run, hop,  tip-toe, twirl,  fall down, lift up your head, shake out your tail, swim, take shower, brush our teeth, ride a bicycle.
 • What’s your name? I am….
 • Numbers: 1-5

Wprowadzane piosenki:

 • “Welcome song for kids” The Kiboomers
 • “Walking walking” Super Simple Songs
 • “We all fall down”  Super Simple Songs
 • “Wiggle your fingers” Patty Shukla Band
 • “ I see something blue/pink” Super Simple Songs
 • “Colour freeze dance” The Kiboomers *
 • “ The Goldfish” Laurie Berkner Band
 • “ 5 little monkeys/ducks” Super Simple Songs
 • “ Counting to 10” Dream English
 • “Make a mark”*

Wprowadzane rymowanki*:

Bread and butter,

Marmalade and jam,

Say bye- bye as ( loud, quiet, high, low, fast, slow) as you can!

Czytane książki:

“Brown Bear, Brown Bear What Do You See?” by Bill Martin Junior/ Eric Carle

Tematyka kompleksowa na miesiąc wrzesień – język niemiecki

Realizacja programu nauczania DEUTSCH MIT HANS HASE IN KINDERGARTEN – Język niemiecki z zajączkiem hansem (goethe institut)
Wprowadzane słownictwo i wyrażenia:

1. Witamy się i żegnamy

Guten Morgen! Dzień dobry! (przed południem)
Guten Tag! Dzień dobry! (po południu)
Hallo! Cześć! (na powitanie)
Auf Wiedersehen! Do widzenia!
Tschüss! Cześć! (na pożegnanie)

 1. Przedstawiamy się
  Wie heißt du? Jak się nazywasz?
  Ich bin … Nazywam się…

 

 1. Kolory

Rot – czerwony

Rosa – różowy

Grun- zielony

Gelb – żółty

Orange – pomarańczowy

Blau – niebieski

Lila – fioletowy

 1. Liczby

1 – eins
2 – zwei
3 – drei
4 – vier
5 – fünf

Wprowadzane piosenki:

Hallo, hallo schön dass du da bist

Was machen wir so gerne hier im Kreis
Winke, winke auf Wiedersehen
Der Korperteil Blues

Książka: Die kleine Raupe Nimmersatt (Eric Carle)

 

Cele i założenia na miesiąc wrzesień:

Dzieci:

 • Witają się i żegnają w języku niemieckim
 • Odpowiadają na pytanie: Wer bist du? (Jak się nazywasz?)
 • Używają podczas zabawy nazwy poznanych słów
 • Reagują na słowa i zwroty wypowiadane przez nauczyciela poprzez gesty, mimikę oraz potrafią rozpoznać i nazwać je na obrazkach
 • Reagują na powtarzane polecenia i wypowiadają pierwsze wyrażenia np: Danke schön (Dziękuję)
 • Znają zasady panujące na zajęciach
 • Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach