Informacje o grupie

Tematyka kompleksowa na miesiąc wrześniu

TYDZIEŃ I CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU?

 • ŻEGNAJCIE WAKACJE! WITAJ PRZEDSZKOLE! – Dzień dobry, witam was – zabawa powitalna. Robimy kółeczko – zabawa orientacyjno-porządkowa. Słuchanie opowiadania Moniki Sobkowiak Supersymyki – zapoznanie z bohaterami serii. Ćwiczenia poranne. Wakacyjne zagadki – zabawy logiczne. Cel: rozwijanie mowy. Kto, tak jak ja…? – zabawa ruchowa.Przedszkolne zakamarki – zapoznanie z piosenką tygodnia. Raz i dwa, każdy powie to, co ja – zabawa językowa.
 • NASZE PRZEDSZKOLE ZASADY Dzień dobry, witam was – zabawa powitalna. Grupowa burza mózgów – zabawa twórcza. Ćwiczenia poranne.Kodeks grupowy − poznawanie zasad panujących w przedszkolu. Cel: dekodowanie symboli, ustalenie kodeksu grupowego. Bim, bam, bom, bum! – zabawa logopedyczna. Ćwiczenia gimnastyczne.Cel: rozwijanie sprawności fizycznej. Zatańcz z nami − zabawa ruchowa. Kolorowe woreczki − rozwijanie zdolności koncentracji.
 • PRZEDSZKOLE NIE MA DLA NAS TAJEMNICDzień dobry, witam was – zabawa powitalna. Zgadnij, co to – zabawa sensoryczna. Ćwiczenia poranne. Zabawy z piosenką Przedszkolne zakamarki. Cel: doskonalenie poczuciarytmu. Słuchaj i skacz – zabawa ruchowa. Skrzynia różności – poznawanie pomieszczeń w przedszkolu. Cel: rozwijanie mowy. Moje imię – zabawa przygotowująca do nauki czytania. Loteryjka obrazkowa – rozwijanie motoryki małej.
 • ROZMOWY ZABAWEK – Dzień dobry, witam was – zabawa powitalna. Kto to śpiewa? Kto to mówi? – zabawa logorytmiczna. Ćwiczenia poranne. Zabawkowe problemy – zabawy twórcze. Cel: rozwijanie samodzielności poznawczej. Zaczarowane zabawki – zabawa matematyczna. Zaśpiewaj tak jak ja – ćwiczenie umiejętności śpiewu z różnym natężeniem dźwięku. Zabawa z chustami – doskonalenie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas tańca. Klocki – zabawy z liczbami. Plakat – najważniejsza zasada – rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
 • W GRUPIE SIŁA Dzień dobry, witam was – zabawa powitalna. Co można usłyszeć? – zabawa twórcza. Ćwiczenia poranne. Współpraca – eksperyment społeczny. Cel: rozwijanie kompetencji społecznych,rozwijanie mowy. Głosowanie – zabawa ruchowa. Suche mokre – zabawa sensoryczna. Ewaluacja działań realizowanych w bieżącym tygodniu. Kolorowanka z Supersmykami – praca plastyczna.

 

TYDZIEŃ II JAK BYĆ SUPERBEZPIECZNYM?

 • ZAWSZE BEZPIECZNI Zabawkowe powitanie – zabawa powitalna. Robimy koło – zabawa orientacyjno-porządkowa. Ćwiczenia poranne. O czym pamiętać w sali? – dyskusja. Cel: rozwijanie mowy, poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa. Omijaj kałuże – zabawa ruchowa. Kolorowe światła – zapoznanie z piosenką tygodnia. Zasady i zasadki – zabawa językowa. Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.
 • PIERWSZA POMOC Zabawkowe powitanie – zabawa powitalna. Co by było, gdyby…? – zabawa twórcza. Zeszyt Supersmyka – rozwijanie sprawności manualnej. Ćwiczenia poranne. Pierwsza pomoc – gra dydaktyczna. Cel: rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy; nazywanie figur geometrycznych.U lekarza – zabawa logopedyczna. Powtórz za mną – ćwiczenie dykcji. Sygnalizacja świetlna – zabawa rytmiczna z elementem kodowania.
 • ZADOWOLONE ŚWIATŁO ZIELONEZabawkowe powitanie – zabawa powitalna. Kolor zielony – zabawa sensoryczna. Ćwiczenia poranne. Zabawy z piosenką Kolorowe światła. Cel: rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu. Czerwone stój, zielone idź – zabawa ruchowa. Słuchanie wiersza Moniki Sobkowiak Ruch drogowy. Cel: rozwijanie mowy. Idę po prawej stronie chodnika – zabawa ruchowa z elementem równowagi. Głoska czy sylaba? – poznanie pojęcia głoski.
 • ZAGROŻENIA WOKÓŁ MNIE – Zabawkowe powitanie – zabawa powitalna. Klaszcz jak ja – zabawa logorytmiczna. Ćwiczenia poranne. Schody i inne domowe przeszkody – poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa. Cel: poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa. Coś okrągłego – zabawa matematyczna. Co to za dźwięki? – rozwijanie aparatu słuchu. Tyle samo – zabawa z liczbami. Pojazdy – zabawa słuchowa. Ciepłe – zimne – zabawa sensoryczna.
 • WIEM, JAK BYĆ BEZPIECZNYM- Zabawkowe powitanie – zabawa powitalna. Opatrunek dla misia – zabawa tematyczna. Ćwiczenia poranne. Bezpieczeństwo poza domem – zabawa parateatralna. Cel: rozwijanie mowy, poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa. W przód i w tył – zabawa ruchowa. Gdy potrzebna pomoc – zajęcia plastyczne. Cel: rozwijanie umiejętności plastycznych. Ewaluacja działań realizowanych w bieżącym tygodniu.

TYDZIEŃ III JAKIE SĄ MOJE SUPERMOCE?

 • WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁOŻółwik, beczka i piąteczka – zabawa powitalna. Siedzimy wszyscy w tej ciszy – zabawa orientacyjno-porządkowa. Ćwiczenia poranne. Słuchanie wiersza Iwony Różny Salach Cel: rozwijanie mowy. Zakodowane ruchy – zabawa ruchowa. Wyginam śmiało ciało – zabawa twórcza. Cel: poznawanie części ciała. Świat emocji – zapoznanie z piosenką tygodnia. Części ciała w rymach – zabawa językowa.
 • WIDZĘ, CZUJĘ, SŁYSZĘ, SMAKUJĘ Żółwik, beczka i piąteczka – zabawa powitalna. Pora na stwora – zabawa twórcza. Ćwiczenia poranne. Widzę, czuję, słyszę, smakuję – zagadki logiczne. Cel: rozwijanie logicznego myślenia.Emocje w onomatopejach – zabawa logopedyczna. Emocje – rozwijanie umiejętności reagowania na ustalony sygnał. Głowa, ramiona, kolana, pięty – zabawa ruchowa. Plastelina – tematyczna zabawa aktywizująca.
 • W KRAINIE EMOCJIŻółwik, beczka i piąteczka – zabawa powitalna. Gniotek – zabawa sensoryczna. Ćwiczenia poranne. Zabawy z piosenką Świat emocji. Cel: rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej. Słuchanie opowiadania Moniki Sobkowiak W krainie emocji. Cel: rozwijanie mowy, rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Znajdź parę – zabawa z literami. Kalambury – zabawa pantomimiczna. Emocje – wykonanie pracy plastycznej.
 • DZIEŃ KROPKI. MOJE ZAINTERESOWANIA I TALENTY Żółwik, beczka i piąteczka – zabawa powitalna. Wyklaskujemy rytm – zabawa logorytmiczna. Ćwiczenia poranne. Dzień Kropki – moje zainteresowania i talenty. Cel: dążenie do zrozumienia własnej indywidualności. Wcześniej i później – zabawa matematyczna. Śmiej się tak, jak ja – ćwiczenia dotyczące artykulacji. Kropka w paski – rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
 • TRUDNE SPRAWY I ŁATWE ROZWIĄZANIAŻółwik, beczka i piąteczka – zabawa powitalna. Przedmioty i ich kłopoty – zabawa twórcza. Ćwiczenia poranne. Trudne sprawy i łatwe rozwiązania – zabawy grupowe. Cel: rozwijanie pamięci. Wierszowanka-pokazywanka – zabawa ruchowa. Włosy stanęły dęba – zajęcia plastyczne. Cel: rozwijanie umiejętności plastycznych. Piórko i kredka – zabawy sensoryczne. Ewaluacja działań realizowanych w bieżącym tygodniu.

 

TYDZIEŃ IV KIEDY PANI JESIEŃ OBCHODZI URODZINY?

 

 • OZNAKI JESIENICzęści ciała – zabawa powitalna. Miłe przedszkolaki, ogłaszam zebranie – zabawa orientacyjno-porządkowa. Ćwiczenia poranne. Słuchanie opowiadania Moniki Sobkowiak Cel: poszerzanie wiedzy na temat naszej jesieni. Szyszki i grzyby – zabawa ruchowa. Klony, dęby, kasztanowce – zdobywanie wiedzy o drzewach jesienią. Cel: rozwijanie mowy. Jedzie jesień – zapoznanie z piosenką tygodnia. Suche buty – zabawa ruchowa.
 • CORAZ MNIEJ LIŚCI Części ciała – zabawa powitalna. Co jest potrzebne do…? – zabawa twórcza. Ćwiczenia poranne. Wiatr i liście – wyrabianie reakcji na zmiany dynamiczne. Taniec wiatru i liści – wyrabianie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie podczas zabawy przy muzyce. Jesienne rytmy – zabawa rytmiczna. Kubeczki – tematyczna zabawa aktywizująca.
 • ŚLADAMI JESIENI W LESIE Części ciała – zabawa powitalna. Ciecz nienewtonowska – zabawa sensoryczna. Ćwiczenia poranne. Zabawy z piosenką Jedzie jesień. Cel: rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni. Urodziny Pani Jesieni – zabawy z grupą. Cel: budzenie ciekawości poznawczej. Ułóż to samo – zabawa z literami. Jesienny pejzaż – wykonanie pracy plastycznej.
 • JESIENNE EKSPERYMENTY –  Części ciała – zabawa powitalna. Wymień pięć… – zabawa słowna. Ćwiczenia poranne. Jesienne eksperymenty – zabawy badawcze. Cel: rozwijanie aktywności badawczej.Skoczny kasztan – zabawa matematyczna. Zaśpiewaj tak jak ja – ćwiczenia umiejętności śpiewu z różnym natężeniem dźwięku. Domino liczbowe – zabawy z liczbami. Nadjeżdża jesień – połączenie opowiadania z muzyką. Jesienne kompozycje – praca w grupie.
 • JESIENNY OGRÓD I JESIENNY SADCzęści ciała – zabawa powitalna. Co zniknęło? – ćwiczenie pamięci. Układanie puzzli – rozwijanie spostrzegawczości. Ćwiczenia poranne. Jesienne zagadki – ćwiczenie myślenia dedukcyjnego. Cel: rozwijanie aktywności badawczej. Ptaki i dziuple – zabawa ruchowa. Sensoryczne jabłka – zabawa sensoryczna. Ewaluacja działań realizowanych w bieżącym tygodniu. Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.

Tematyka kompleksowa na miesiąc wrzesień  – język angielski 

 1. Farm animals.
 2. 5 little speckled frogs.
 3. I love my parents.
 4. My home.

 

Wprowadzane słownictwo i wyrażenia:

*– średniaki i starszaki

Farm animals:

Cow, pig, hen, rooster, sheep, horse, duck, cat, dog, goat, donkey, barn, farmer, tractor, hay*, chick*, calf*, piglet*, lamb*, duckling*,kid* , turkey*, seed*,  corn* animal sounds.

Frogs: speckled frogs, log, pond, tadpole*, eggs*, toad*

Parents day: mommy, daddy, I love you, hug, kiss

Home: living room, kitchen, bedroom, bathroom, toilet, dining room, wall, window, floor, door, attic*, garage*,

 

Wprowadzane piosenki:

 • “Old McDonald had a farm” Super Simple Songs
 • “Old McDonald had a farm”- Kiboomers
 • „Grandpa’s Farm Song”- Kiboomers
 • „The animals on a farm”- Super Simple Song
 • “What’s in the Window?” – Farm Animals | Fun Kids English
 • “The Farmer In The Dell” Super Simple Songs
 • “What Do You Hear?” Super Simple Songs
 • “Five little speckled frogs”- Super Simple Songs
 • “I love my mommy/ daddy”- Kiboomers
 • „Happy Mother’s Day”- M
 • “Wind the bobbin up” Pomelody

 

Books:

“What the ladybird heard?”- Julia Donaldson

Tematyka kompleksowa na miesiąc wrzesień – język niemiecki

Realizacja programu nauczania DEUTSCH MIT HANS HASE IN KINDERGARTEN – Język niemiecki z zajączkiem hansem (goethe institut)

Wprowadzane słownictwo i wyrażenia:

1. Witamy się i żegnamy

Guten Morgen! Dzień dobry! (przed południem)
Guten Tag! Dzień dobry! (po południu)
Hallo! Cześć! (na powitanie)
Auf Wiedersehen! Do widzenia!
Tschüss! Cześć! (na pożegnanie)

 1. Przedstawiamy się
  Wie heißt du? Jak się nazywasz?
  Ich heiße … Nazywam się…           Das ist ein/eine … – To jest …

 

 1. Kolory

Rot – czerwony

Rosa – różowy

Grun- zielony

Gelb – żółty

Orange – pomarańczowy

Grau – szary

Blau – niebieski

Lila – fioletowy

 1. Liczby

0- null
1 – eins
2 – zwei
3 – drei
4 – vier
5 – fünf
6 – sechs
7 – sieben
8 – acht
9 – neun
10 – zehn

 

Wprowadzane piosenki:

Hallo leute wir sind da!

Was machen wir so gerne hier im Kreis
Winke, winke auf Wiedersehen
Der Herbst ist da!
September, Oktober
Der Korperteil Blues

 

Książka: Die kleine Raupe Nimmersatt (Eric Carle)

 

Cele i założenia na miesiąc wrzesień:

Dzieci:

 • Witają się i żegnają w języku niemieckim
 • Odpowiadają na pytanie: Wer bist du? (Jak się nazywasz?)
 • Używają podczas zabawy nazwy poznanych słów
 • Reagują na słowa i zwroty wypowiadane przez nauczyciela poprzez gesty, mimikę oraz potrafią rozpoznać i nazwać je na obrazkach
 • Reagują na powtarzane polecenia i wypowiadają pierwsze wyrażenia np: Danke schön (Dziękuję)
 • Znają zasady panujące na zajęciach
 • Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach