Informacje o grupie

Tematyka kompleksowa na miesiąc wrzesień

TYDZIEŃ I CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jak ich rówieśnicy spędzali wakacje
 • jakie zasady obowiązują w przedszkolu
 • jakie pomieszczenia znajdują się w przedszkolu i kto w nim pracuje
 • jakie dźwięki wydają zabawki
 • jakie korzyści można czerpać z przynależności do grupy
 • ŻEGNAJCIE WAKACJE! WITAJ PRZEDSZKOLE! –Słuchanie opowiadania Moniki Sobkowiak Supersymyki – zapoznanie z bohaterami serii. Wakacyjne zagadki – zabawy logiczne. Cel: rozwijanie mowy. Przedszkolne zakamarki – zapoznanie z piosenką tygodnia. Raz i dwa, każdy powie to, co ja – zabawa językowa.
 • NASZE PRZEDSZKOLE ZASADY Grupowa burza mózgów – zabawa twórcza. Kodeks grupowy − poznawanie zasad panujących w przedszkolu. Cel: dekodowanie symboli, ustalenie kodeksu grupowego. Bim, bam, bom, bum! – zabawa logopedyczna. Zatańcz z nami − zabawa ruchowa. Kolorowe woreczki − rozwijanie zdolności koncentracji.
 • PRZEDSZKOLE NIE MA DLA NAS TAJEMNIC– Zgadnij, co to – zabawa sensoryczna. Zabawy z piosenką Przedszkolne zakamarki. Cel: doskonalenie poczucia rytmu. Słuchaj i skacz – zabawa ruchowa. Skrzynia różności – poznawanie pomieszczeń w przedszkolu. Cel: rozwijanie mowy. Moje imię – zabawa przygotowująca do nauki czytania. Loteryjka obrazkowa – rozwijanie motoryki małej.
 • ROZMOWY ZABAWEK –Kto to śpiewa? Kto to mówi? – zabawa logorytmiczna. Zabawkowe problemy – zabawy twórcze. Cel: rozwijanie samodzielności poznawczej. Zaczarowane zabawki – zabawa matematyczna. Zaśpiewaj tak jak ja – ćwiczenie umiejętności śpiewu z różnym natężeniem dźwięku. Zabawa z chustami – doskonalenie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas tańca. Klocki – zabawy z liczbami. Plakat – najważniejsza zasada – rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
 • W GRUPIE SIŁA– Co można usłyszeć? – zabawa twórcza. Ćwiczenia poranne. Współpraca – eksperyment społeczny. Cel: rozwijanie kompetencji społecznych, rozwijanie mowy. Głosowanie – zabawa ruchowa. Suche – mokre – zabawa sensoryczna. Ewaluacja działań realizowanych w bieżącym tygodniu. Kolorowanka z Supersmykami – praca plastyczna.

 

TYDZIEŃ II JAK BYĆ SUPERBEZPIECZNYM?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jak należy zachowywać się w sali
 • jakie są numery alarmowe
 • jak wezwać pomoc w razie wypadku
 • jak należy udzielić pierwszej pomocy
 • tym, że nie powinniśmy rozmawiać z nieznajomymi
 • ZAWSZE BEZPIECZNI – O czym pamiętać w sali? – dyskusja. Cel: rozwijanie mowy, poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa. Omijaj kałuże – zabawa ruchowa. Kolorowe światła – zapoznanie z piosenką tygodnia. Zasady i zasadki – zabawa językowa. Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.
 • PIERWSZA POMOC – Co by było, gdyby…? – zabawa twórcza. Zeszyt Supersmyka – rozwijanie sprawności manualnej. Pierwsza pomoc – gra dydaktyczna. Cel: rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy; nazywanie figur geometrycznych. U lekarza – zabawa logopedyczna. Powtórz za mną – ćwiczenie dykcji. Sygnalizacja świetlna – zabawa rytmiczna z elementem kodowania.
 • ZADOWOLONE ŚWIATŁO ZIELONE Kolor zielony – zabawa sensoryczna. Zabawy z piosenką Kolorowe światła. Cel: rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu. Czerwone stój, zielone idź – zabawa ruchowa. Słuchanie wiersza Moniki Sobkowiak Ruch drogowy. Cel: rozwijanie mowy. Idę po prawej stronie chodnika – zabawa ruchowa z elementem równowagi. Głoska czy sylaba? – poznanie pojęcia głoski.
 • ZAGROŻENIA WOKÓŁ MNIE –Klaszcz jak ja – zabawa logorytmiczna. Schody i inne domowe przeszkody – poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwaCel: poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa. Coś okrągłego – zabawa matematyczna. Co to za dźwięki? – rozwijanie aparatu słuchu. Tyle samo – zabawa z liczbami. Pojazdy – zabawa słuchowa. Ciepłe – zimne – zabawa sensoryczna.
 • WIEM, JAK BYĆ BEZPIECZNYM-  Opatrunek dla misia – zabawa tematyczna. Ćwiczenia poranne. Bezpieczeństwo poza domem – zabawa parateatralna. Cel: rozwijanie mowy, poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa. W przód i w tył – zabawa ruchowa. Gdy potrzebna pomoc – zajęcia plastyczneCel: rozwijanie umiejętności plastycznych. Ewaluacja działań realizowanych w bieżącym tygodniu.

 

TYDZIEŃ III JAKIE SĄ MOJE SUPERMOCE?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jak dbać o zdrowie
 • za pomocą jakich zmysłów poznajemy świat
 • jakie mamy emocje
 • jakie można mieć zainteresowania
 • jak rozwiązywać trudne sprawy, kto nam może pomóc je rozwiązać
 • WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO–. Słuchanie wiersza Iwony Różny Salach Cel: rozwijanie mowy. Zakodowane ruchy – zabawa ruchowa. Wyginam śmiało ciało – zabawa twórcza. Cel: poznawanie części ciała. Świat emocji – zapoznanie z piosenką tygodnia. Części ciała w rymach – zabawa językowa.
 • WIDZĘ, CZUJĘ, SŁYSZĘ, SMAKUJĘ – Pora na stwora – zabawa twórcza. Ćwiczenia poranne. Widzę, czuję, słyszę, smakuję – zagadki logiczne. Cel: rozwijanie logicznego myślenia. Emocje w onomatopejach – zabawa logopedyczna. Emocje – rozwijanie umiejętności reagowania na ustalony sygnał. Głowa, ramiona, kolana, pięty – zabawa ruchowa. Plastelina – tematyczna zabawa aktywizująca.
 • W KRAINIE EMOCJI– Gniotek – zabawa sensoryczna.. Zabawy z piosenką Świat emocji. Cel: rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej. Słuchanie opowiadania Moniki Sobkowiak W krainie emocji. Cel: rozwijanie mowy, rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Znajdź parę – zabawa z literami. Kalambury – zabawa pantomimiczna. Emocje – wykonanie pracy plastycznej.
 • DZIEŃ KROPKI. MOJE ZAINTERESOWANIA I TALENTY –  Wyklaskujemy rytm – zabawa logorytmiczna. Dzień Kropki – moje zainteresowania i talenty. Cel: dążenie do zrozumienia własnej indywidualności. Wcześniej i później – zabawa matematyczna. Śmiej się tak, jak ja – ćwiczenia dotyczące artykulacji. Kropka w paski – rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
 • TRUDNE SPRAWY I ŁATWE ROZWIĄZANIA– Przedmioty i ich kłopoty – zabawa twórcza. Trudne sprawy i łatwe rozwiązania – zabawy grupowe. Cel: rozwijanie pamięci. Wierszowanka-pokazywanka – zabawa ruchowa. Włosy stanęły dęba – zajęcia plastyczne. Cel: rozwijanie umiejętności plastycznych. Piórko i kredka – zabawy sensoryczne. Ewaluacja działań realizowanych w bieżącym tygodniu.

 

TYDZIEŃ IV KIEDY PANI JESIEŃ OBCHODZI URODZINY? W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jak należy się zachować podczas wyjścia (wycieczki) poza teren przedszkola
 • jakie są oznaki jesieni
 • gdzie możemy zaobserwować oznaki jesieni
 • dlaczego liście spadają z drzew
 • co się dzieje jesienią w ogrodzie i w sadzie
 • jak wygląda prostokąt
 • OZNAKI JESIENI– Słuchanie opowiadania Moniki Sobkowiak Cel: poszerzanie wiedzy na temat naszej jesieni. Szyszki i grzyby – zabawa ruchowa. Klony, dęby, kasztanowce – zdobywanie wiedzy o drzewach jesienią. Cel: rozwijanie mowy. Jedzie jesień – zapoznanie z piosenką tygodnia. Suche buty – zabawa ruchowa.
 • CORAZ MNIEJ LIŚCI – Wiatr i liście – wyrabianie reakcji na zmiany dynamiczne. Taniec wiatru i liści – wyrabianie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie podczas zabawy przy muzyce. Jesienne rytmy – zabawa rytmiczna. Kubeczki – tematyczna zabawa aktywizująca.
 • ŚLADAMI JESIENI W LESIE  Zabawy z piosenką Jedzie jesień. Cel: rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni. Urodziny Pani Jesieni – zabawy z grupąCel: budzenie ciekawości poznawczej. Ułóż to samo – zabawa z literami. Jesienny pejzaż – wykonanie pracy plastycznej.
 • JESIENNE EKSPERYMENTY Wymień pięć… – zabawa słowna.  Jesienne eksperymenty – zabawy badawcze. Cel: rozwijanie aktywności badawczej. Skoczny kasztan – zabawa matematyczna. Zaśpiewaj tak jak ja – ćwiczenia umiejętności śpiewu z różnym natężeniem dźwięku. Domino liczbowe – zabawy z liczbami. Nadjeżdża jesień – połączenie opowiadania z muzyką. Jesienne kompozycje – praca w grupie.
 • JESIENNY OGRÓD I JESIENNY SAD– Części ciała – zabawa powitalna. Co zniknęło? – ćwiczenie pamięci. Układanie puzzli – rozwijanie spostrzegawczości. Ćwiczenia poranne. Jesienne zagadki – ćwiczenie myślenia dedukcyjnego. Cel: rozwijanie aktywności badawczej. Ptaki i dziuple – zabawa ruchowa. Sensoryczne jabłka – zabawa sensoryczna. Ewaluacja działań realizowanych w bieżącym tygodniu. Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań.

Tematyka kompleksowa na miesiąc wrzesień – język angielski

Rozkład tematyki z języka angielskiego na miesiąc wrzesień (Starszaki)

 1. Hello, how are you?
 2. What’s your name? My name is…
 3. Colours everywhere
 4. Dot Day- make a mark!
 5. My feelings.

Wprowadzane słownictwo i wyrażenia:

 • Hello everyone, how are you?
 • What’s your name? My name is…
 • What’s your favourite colour? Yellow, blue, red, green, orange, purple, pink, brown, black, white, golden, silver, grey. Can you see something…. ( blue)?, Find something…(yellow)! Freeze
 • Action verbs: shout out hurray, sing, shake, wiggle your fingers, wave your hands, swing your hips, sit down, stand up, stand in a circle, please be quiet, clap your hands, stomp your feet, jump, twist,  touch your nose, walk, run, hop,  tip-toe, twirl,  fall down, lift up your head, shake out your tail, swim, take shower, brush our teeth, ride a bicycle.
 • Numbers: 1-20

Wprowadzane piosenki:

 • When I woke up today” Laurie Berkner Break
 • “This is how I do it” Laurie Berkner Band
 • “Wiggle your fingers” Patty Shukla Band
 • “ What’s your favorite color” Super Simple Songs
 • “A color song” A Funny Song
 • “ Color song” Patty Shkula Band
 • “Color freeze dance” The Kiboomers *
 • “ The Goldfish” Laurie Berkner Band
 • “ 10 in a bed” Super Simple Songs
 • “ Counting to 10” Dream English
 • “Counting to 20” Super Simple Songs
 • “Counting Bananas” Super Simple Songs
 • “ Make a mark “

Czytane książki:

“Brown Bear, Brown Bear What Do You See?” by Bill Martin Junior/ Eric Carle

Projekty:

“Our own colour book”

“Make a mark” – celebrating the Dot Day

Cele i założenia na ten miesiąc:

Dzieci:

 • Witają się i żegnają w języku angielskim
 • Odpowiadają na pytanie: How are you?*; What’s your name?**; How old are you?**
 • Rozpoznają i wykorzystują w zabawie nazwy wybranych słów z zakresu wprowadzonego słownictwa
 • Reagują na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach
 • Reagują na powtarzane polecenia
 • Znają zasady panujące na zajęciach
 • Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach

Tematyka kompleksowa na miesiąc wrzesień – język niemiecki

Realizacja programu nauczania DEUTSCH MIT HANS HASE IN KINDERGARTEN – Język niemiecki z zajączkiem hansem (goethe institut)

Wprowadzane słownictwo i wyrażenia:

 1. Witamy się i żegnamy

Guten Morgen! Dzień dobry! (przed południem)
Guten Tag! Dzień dobry! (po południu)
Hallo! Cześć! (na powitanie)
Auf Wiedersehen! Do widzenia!
Tschüss! Cześć! (na pożegnanie)

 1. Przedstawiamy się
  Wie heißt du? Jak się nazywasz?
  Ich heiße … Nazywam się…

Das ist ein/eine … – To jest …
Das sind … – To są …

 1. Kolory

Rot – czerwony

Rosa – różowy

Grun- zielony

Gelb – żółty

Orange – pomarańczowy

Grau – szary

Blau – niebieski

Weiss – biały

Schwarz – czarny

Braun – brązowy

Lila – fioletowy

 1. Liczby

0 – null
1 – eins
2 – zwei
3 – drei
4 – vier
5 – fünf
6 – sechs
7 – sieben
8 – acht
9 – neun
10 – zehn

11 – elf
12 – zwölf

13 – dreizehn
14 – vierzehn

15 – fünfzehn
16 – sechzehn
17 – siebzehn
18 – achtzehn
19 – neunzehn
20 – zwanzig

Wprowadzane piosenki:

Hallo leute wir sind da!

Was machen wir so gerne hier im Kreis
Winke, winke auf Wiedersehen
Der Herbst ist da!
September, Oktober
Der Korperteil Blues

Książka: Die kleine Raupe Nimmersatt (Eric Carle)

 

Cele i założenia na miesiąc wrzesień:

Dzieci:

 • Witają się i żegnają w języku niemieckim
 • Odpowiadają na pytanie: Wer bist du? (Jak się nazywasz?) Wie geht es dir? (Jak się masz?)
 • Używają podczas zabawy nazwy poznanych słów
 • Reagują na słowa i zwroty wypowiadane przez nauczyciela poprzez gesty, mimikę oraz potrafią rozpoznać i nazwać je na obrazkach
 • Reagują na powtarzane polecenia i wypowiadają pierwsze wyrażenia np: Danke schön (Dziękuję) , Ich hätte gern (Chciałbym, chciałabym)
 • Znają zasady panujące na zajęciach
 • Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach